Контрольна робота по темі "Рух і взаємодія. Закони збереження".

Додано: 27 квітня 2021
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 886 разів
10 запитань
Запитання 1

Кінетична енергія – це …. 

варіанти відповідей

енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла

енергія, зумовлена рухом тіла

енергія, зумовлена електричним струмом

не знаю, запитайте у вчителя

Запитання 2

Потенціальна енергія – це… 

варіанти відповідей

енергія, зумовлена взаємодією тіл або частин тіла

енергія, зумовлена рухом тіла

енергія, зумовлена електричним струмом 

Запитання 3

Людина масою 55 кг в момент стрибка на берег має імпульс 500 кг*м/с. З якою швидкістю стрибала людина?

варіанти відповідей

7 м/с

8 м/с

9 м/с

10 м/с

Запитання 4

Як зміниться кінетична енергія автомобіля, якщо швидкість його руху збільшиться у 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 рази                 

Збільшиться у 4 рази                 

Зменшиться у 4 рази 

Зменшиться у 2 рази 

Запитання 5

На якій висоті кулька масою 25 г має потенціальну енергію 0,5 Дж?

варіанти відповідей

0.2м

20м

Запитання 6

М’яч кинули вниз із висоти 1,5 м відносно підлоги. З якою швидкістю був кинутий м’яч,

якщо після удару об підлогу він підстрибнув на висоту 5,5 м? Втратами енергії під час

руху та удару знехтувати.

варіанти відповідей

9,8м/с

8,9м/с

10м/с

0,8м/с

Запитання 7

Тіло падає з висоти 5 м. Визначте, чому дорівнює швидкість тіла в момент падіння на

поверхню Землі.

варіанти відповідей

11м/с

10м/с

0,1м/с

1,1м/с

Запитання 8

Знайдіть усі правильні закінчення фрази "Імпульс тіла..."

варіанти відповідей

...є скалярною величиною 

 ...вимірюється в кг⋅м/с

...визначається за формулою p=mα

...вимірюється в Н/м

...завжди має такий напрям, як прискорення


...визначається за формулою p=mV

 ...завжди має такий напрям, як швидкість

Запитання 9

Закон збереження повної механічної енергії записується ...

варіанти відповідей

Eк0= Eк

Eп= Eк+ Eр

Eк0+ Eро= Eк+ Eр

Eко+ Eк = Eро+ Eр

Запитання 10

Тіло, кинуте вертикально вгору, рухається лише під дією сили тяжіння. Яким є прискорення руху тіла?

варіанти відповідей

Найбільше в момент початку руху

Найменше в найвищій точці траєкторії

Однакове в будь-який момент часу

Збільшується під час падіння

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест