Контрольна робота "Репродукція та розвиток"

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 44 рази
53 запитання
Запитання 1

Генетично запрограмована загибель клітин — це

варіанти відповідей

некроз

мітоз

апоптоз 

цитоз

Запитання 2

Процес індивідуального розвитку організму називають:

варіанти відповідей

еволюцією 

онтогенезом

трансгенезом

ембріогенезом

Запитання 3

Оберіть частину сперматозоїда, яка забезпечує розчинення оболонки яйцеклітини:

варіанти відповідей

ядро 

акросома

шийка 

хвостик

Запитання 4

До фізичних онкологічних факторів належать:

варіанти відповідей

мінеральні добрива

гербіциди

іонізуюче випромінювання

віруси

радіоактивні ізотопи хімічних елементів

ультрафіолетове випромінювання

Запитання 5

Виберіть ознаки , які характерні для оогенезу

варіанти відповідей

з 1 диплоїдної клітини утворюється 1 яйцеклітина та 3 полярні тільця

з 1 диплоїдної клітини утворюється 3 яйцеклітина та 1 полярне тільце

клітина, що утворюється має гаплоїдний набір хромосом

клітина, що утворюється має диплоїдний набір хромосом

оогенез проходить в 4 етапи: розмноження, ріст, дозрівання, формування

оогенез відбувається у матці

Запитання 6

Нестатевим розмноженням є

варіанти відповідей

відкладання ікри рибами

вилуплення пташенят з яйця

розмноження малини відводками

розсіювання спор опеньками

Запитання 7

Здатність організмів відтворювати собі подібних називається:

варіанти відповідей

репродукція

регенерація

репарація

редукція

Запитання 8

Визначте послідовність фаз мітозу:      

варіанти відповідей

метафаза-телофаза-анафаза-профаза

телофаза-метафаза-профаза-анафаза

анафаза-метафаза-телофаза-профаза

профаза-метафаза-анафаза-телофаза

Запитання 9

Вкажіть тип поділу клітини, завдяки якому утворюються гамети:

варіанти відповідей

мітоз

мейоз

апоптоз

амітоз

Запитання 10

Розташуйте правильну послідовність подій - етапів, які відбуваються протягом ембріогенезу:

варіанти відповідей

гаструляція → первинний органогенез → дроблення

дроблення → первинний органогенез → гаструляція

дроблення → бластуляція → гаструляція → первинний органогенез

дроблення → гаструляція → бластуляція → первинний органогенез

Запитання 11

Для стовбурових клітин характерні риси:

варіанти відповідей

є диференційованими

є недиференційованими

здатні до поділу

не здатні до поділу

Запитання 12

Запліднення у людини відбувається:

варіанти відповідей

у яєчниках

у яєчках

у матці

у маткових трубах

Запитання 13

Одразу після запліднення утворюється:

варіанти відповідей

зигота

зародок

ембріон

овоцит

гамета

Запитання 14

Клітини, які беруть участь у нестатевому розмножені - це:

варіанти відповідей

статеві і соматичні

соматичні

аутосоми

статеві

Запитання 15

Вкажіть набор хромосом зиготи, яка дасть початок зародку жіночої статі людини:

варіанти відповідей

22А+XХ

44A+XХ

46A+XХ

42+XХ

Запитання 16

Нервова трубка утворюється з

варіанти відповідей

мезодерми

ектодерми

ентодерми

перідерми

Запитання 17

Яка форма розмноження зображена на малюнку?

варіанти відповідей

статеве

нестатеве

еритроцити

тканинні

Запитання 18

Назвати форму нестатевого розмноження:


варіанти відповідей

а) яйценародження

б) живонародження

в) вегетативне розмноження

г) яйцеживонародження

Запитання 19

Апоптоз-це:


варіанти відповідей

а) регенерація 

б) фізіологічна репарація

в) патологічна регенерація

г) генетично запрограмована загибель

Запитання 20

Джерело утворення нового покоління за статевого розмноження:


варіанти відповідей

а) гамети 

б) соматичні клітини

в) диплоїдні клітини

г) епітеліальні клітини

Запитання 21

Вид статевого розмноження без запліднення:

варіанти відповідей

а) кон’югація  

б) партеногенез  

в) копуляція  

г) спороутворення

Запитання 22

Ознаки жіночих гамет людини:


варіанти відповідей

а) малі розміри    

б) гаплоїдний набір хромосом  

в) диплоїдний набір хромосом

г) відносно великі розміри     

д) низький рівень рухливості 

е) наявність джгутика

Запитання 23

Відтворення собі подібних, що є основою безперервності існування видуваріанти відповідей

розмноження

мутація

регенерація

трансплантація

Запитання 24

Як називається процес розвитку кількох зародків з однієї зиготи?

варіанти відповідей

партеногенез

поліембріонія

фрагментація

брунькування

Запитання 25

Спосіб статевого розмноження, за якого чоловічі та жіночі гамети розвиваються в одному організмі

варіанти відповідей

Партеногенез

Гермафродитизм

Шизогонія

Поліембріонія

Запитання 26

Процеси відновлення організмом утрачених або пошкоджених частин, а також відтворення цілісного організму з певної його частини

варіанти відповідей

репродукція

репарація

регенерація

трансплантація

Запитання 27

Поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються 2 дочірні клітини з таким самим набором хромосом, що й у материнської клітини

варіанти відповідей

амітоз

мітоз

мейоз

гаметогенез

Запитання 28

Назвіть спосіб вегетативного розмноження

варіанти відповідей

поліембріонія;

партеногенез 

брунькування

копуляція

Запитання 29

Вкажіть, який набір хромосом має яйцеклітина

варіанти відповідей

4n 2n

3n

Запитання 30

Явище взаємодії між частинами зародка, завдяки чому одна із них визначає напрямок розвитку сусідньої

варіанти відповідей

репродуктивність

регенерація

копуляція

ембріональна індукція

Запитання 31

Розвиток організму людини від зиготи до народження

варіанти відповідей

постембріогенез

старіння

ембріогенез

Запитання 32

Оберіть правильну послідовність фаз гаметогенезу людини

варіанти відповідей

ріст, розмноження, дозрівання, формування

ріст, дозрівання, формування, розмноження

розмноження, ріст, дозрівання, формування

дозрівання, формування, розмноження, ріст,

Запитання 33

Ряд послідовних мітотичних поділів зиготи, який закінчується утворенням одношарової стадії, - це:

варіанти відповідей

дробіння

гаструляція

гістогенез

органогенез

Запитання 34

Майбутній організм починає називатися плодом з: 

варіанти відповідей

9-го тижня розвитку

12-го тижня розвитку

 2-го тижня розвитку

з моменту запліднення

Запитання 35

Виберіть ознаки сперматозоїда:

 

варіанти відповідей

 рухомий

нерухомий

 майже немає запасу поживних речовин

 має значний запас поживних речовин

Запитання 36

Яйцеклітина, на відміну від сперматозоїда

 

варіанти відповідей

має кулясту форму

містить диплоїдний набір хромосом

рухається за допомогою джгутика

нерухлива

Запитання 37

Процес формування статевих клітин

варіанти відповідей

гаметогенез

овогенез

онтогенез

партеногенез

Запитання 38

Укажіть спільну ознаку, яку мають чоловічі та жіночі статеві клітини

варіанти відповідей

нерухомі

рухомі

гаплоїдний набір хромосом

куляста форма

Запитання 39

Процес утворення і дозрівання жіночих статевих клітин 

варіанти відповідей

онтогенез

сперматогенез

овогенез

гістогенез

Запитання 40

Оберіть правильну послідовність стадій мітозу

варіанти відповідей

профаза, анафаза, метафаза, телофаза

анафаза, профаза, метафаза, телофаза

анафаза, метафаза, профаза, телофаза

профаза, метафаза, анафаза, телофаза

Запитання 41

Розвиток плода відбувається:

варіанти відповідей

в яєчниках

в маткових трубах

в матці

в піхві

Запитання 42

Оберіть перелік періодів онтогенезу ссавців

варіанти відповідей

латентний, генеративний, постгенеративний

ембріональний, постембріональний

латентний, зрілий, похилий

прегнеративний, генеративний, постгенеративний

Запитання 43

Тип нестатевого розмноження, при якому з частини материнського організму утворюються ідентичні за спадковими ознаками нові особини називають


варіанти відповідей

статеве розмноження

партеногенез

поліембріонія

вегетативне розмноження

Запитання 44

Тип розмноження, за якого утворюються спеціалізовані статеві клітини й відбувається статевий процес, називають:


варіанти відповідей

нестатеве розмноження

брунькування

статеве розмноження

фрагментація

Запитання 45

Який набір хромосом має зигота?

варіанти відповідей

n

2n

3n

4n

Запитання 46

Розташуйте правильну послідовність подій - етапів, які відбуваються протягом ембріогенезу   

 


варіанти відповідей

дроблення → бластуляція → гаструляція → первинний органогенез

дроблення → гаструляція → бластуляція → первинний органогенез

дроблення → первинний органогенез → гаструляція

 гаструляція → первинний органогенез → дроблення

Запитання 47

Як називається процес утворення тканин у зародка

варіанти відповідей

гістогенез

органогенез

філогенез

онтогенез

Запитання 48

Механізм, що забезпечує безперервність існування видів


варіанти відповідей

регенерація

репродукція

регуляція

репарація

Запитання 49

Під час гаметогенезу статеві клітини послідовно проходять такі стадії

варіанти відповідей

росту, розвитку, розмноження, утворення

розмноження, росту, дозрівання, розвитку

розмноження, росту, дозрівання, формування

утворення, розвитку, росту, формування

Запитання 50

Клітини, які відновлюють пошкоджені клітини кісткового мозку:
варіанти відповідей

Ембріональні

Стовбурові

Донорські

Камбіальні

Запитання 51

Стовбурові клітини знайшли широке застосування в:


варіанти відповідей

лікуванні інфекційних хвороб

лікуванні набутого діабету

трансплантології

в методі ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення)

Запитання 52

Виберіть характеристику, що наявна у клітин злоякісних пухлин і відсутня у клітин доброякісних пухлин.варіанти відповідей

здатність до безперервного поділу

наявність мітохондрій

здатність до апоптозу

здатність видовжувати теломери

Запитання 53

Оберіть органи, які виникають з ектодерми:варіанти відповідей

епідерміс, гіпофіз, сітківка ока

наднирникові залози, шкірні залози, м'язи

глотка, стравохід, головний мозок

хрящі, нирки, дерма

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест