Електричний струм у різних середовищах

9 запитань
Запитання 1

1.    Які носії електричного заряду створю­ють електричний струм у газах?

варіанти відповідей

електрони;                              

позитивні йони; 

негативні йони;                          

електро­ни, позитивні та негативні йони.

Запитання 2

1.    Як зміниться маса речовини, яка відкладається на електроді, якщо зменшити в 4 рази тривалість процесу електролізу?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази;           

зменшиться в 4 рази;         

збільшиться в 2 рази;         

зменшиться в 2 рази.

Запитання 3

Формула роботи електричного струму має вигляд:

варіанти відповідей

UI

UR

UIt

UIg

Запитання 4

Електричний струм урозчинах і розплавах електролітів проводять :

варіанти відповідей

позитивні та негативні йони

електрони

електрони,позитивні та негативні йони

Запитання 5

Електричний струм у металах проводять:

варіанти відповідей

електрони

позитивні та негативні йони

позитивні та негативні йони,електрони

Запитання 6

  Визначте час, який потрібен для покриття сталевої деталі площею поверхні 600см2 шаром хрому завтовшки 54 мкм. Електроліз проходить за сили струму 20 А. Густина сталі 7800 кг/м3, електрохімічний еквівалент хрому     0,18*10-6 кг/Клваріанти відповідей

7020 с

7020 год

5400 с

Запитання 7

 Через розчин мідного купурусу протягом 4 год. пропустили електричний струм. Визначте напругу на електродах, якщо маса , яка утворилося на катоді під час електролізу 23 г, а опір розчину - 0,4 Ом.

Електрохімічний еквівалент міді 0,33 * 10-6 кг/Кл

варіанти відповідей

1,94 В

6970 В

6,69 В

Запитання 8

За який час проходження струму через спіраль електроплитки потужністю 600 Вт у ній виділиться 360 кДж енергії?

варіанти відповідей

10 хв

15 хв

20 хв

25 хв

Запитання 9

За 20 хв електролізу водного розчину цинкової солі на катоді електролітичної ванни виділилось 4 г цинку. За якої сили струму проходив електроліз? Електрохімічний еквівалент цинку - 0.34мг/Кл

варіанти відповідей

0.1 А

9,8 А

0.2 А

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест