Контрольна робота: Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь

Тест виконано: 197 разів
8 запитань
Запитання 1

Розв'язати рівняння: х2 - 7х + 6 = 0

варіанти відповідей

-1 і -6

1 і 6

1 і -6

-1 і 6

Запитання 2

Розв'язати рівняння: 3х2+8х-3=0

варіанти відповідей

-0,(3) і -3

-0,(3) і 3

0,(3) і -3

0,(3) і 3

Запитання 3

Розв'язати рівняння: 4х2+2х+3=0

варіанти відповідей

1, 25 і 2

-3 і 1

немає розв'язків

-1 і 3

Запитання 4

Розв'язати рівняння: (5х-7)(8х+1)=(8х+1)2

варіанти відповідей

-0,125 і -2,(6)

-0,125 і 2,(6)

0,125 і 2,(6)

0,125 і -2,(6)

Запитання 5

Знайдіть корені рівняння 2х(х - 4) =0

варіанти відповідей

0; 1; 1,5; -0,5

0; -1; 1,5; -0,5

1; 1,5

-1; 1; 1,5; -1,5

0; 4

2; 4

2; -2

Запитання 6

Розв'язати задачу: Добуток двох послідовних чисел більший за їх суму на 239. Знайдіть ці числа.

варіанти відповідей

-16 і -17 або -15 і -14

-16 і 17 або 15 і -14

16 і 17 або -15 і -14

-16 і -17 або 15 і 14

Запитання 7

Розв'яжіть задачу: Турист проплив моторним човном угору річкою 25 км, а назад спустився плотом. Човном він плив на 10 год менше, ніж плотом. Знайдіть швидкість річки, якщо швидкість човна в стоячій воді 12 км/год.

варіанти відповідей

5 км/год

2 км/год або 15 км/год

15 км/год

2 км/год

Запитання 8

Розв'яжіть задачу: Два комбайни зібрали пшеницю з поля за 4 дні. Якби один з них зібрав половину всієї пшениці, а другий решту, то вся пшениця була б зібрана за 9 днів. За скільки днів кожний комбайн окремо міг бі зібрати всю пшеницю?

варіанти відповідей

4 дні і 18 днів

6 днів і 12 днів

9 днів і 6 днів

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест