Контрольна робота "Системи лінійних рівнянь з двома змінними"

Додано: 14 травня
Предмет: Алгебра, 7 клас
Тест виконано: 5 разів
9 запитань
Запитання 1

Щоб розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними методом підстановки, треба (вказати правильний порядок виконання алгоритму):

1 - записати відповідь;

2 - виразити з будь-якого рівняння системи одну змінну через іншу;

3 - розв'язати рівняння з однією змінною;

4 - підставити у інше рівняння отриманий вираз замість іншої змінної;

5 - знайти значення другої змінної.

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 4, 5, 1

2, 4, 3, 5, 1

4,3,2,1,5

5,4,3,2,1

Запитання 2

Щоб розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом, що має один розв'язок, треба (вказати правильний порядок виконання алгоритму)

1 - визначити координати точки перетину графіків;

2 - побудувати графіки (дві прямі) в одній системі координат;

3 - записати відповідь

варіанти відповідей

1, 2, 3

2, 3, 1

3, 2, 1

2,1,3

1,3,2

Запитання 3

Щоб розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними методом додавання, треба (вказати правильний порядок виконання алгоритму):

1 - розв’язуємо одержане рівняння з однією змінною;

2 - утворюємо коефіцієнти - протилежні числа при одній зі змінних шляхом почленного множення рівняння (обох рівнянь) на множники, підібрані відповідним чином;

3 - додаємо почленно рівняння системи, виключаємо одну зі змінних;

4 - записуємо відповідь;

5 - значення другої змінної знаходимо підставивши знайдене значення змінної в будь-яке із заданих рівнянь системи.

варіанти відповідей

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 1, 5, 4

2, 3, 5, 1, 4

2, 4, 5, 1, 3

5, 4, 2, 1, 3

Запитання 4

Пара чисел (-3;m) є розв'язком рівняння 4х-у=7. Знайдіть m.

варіанти відповідей

19

-19

5

-5

Запитання 5

Який вираз треба підставити у друге рівняння системи замість змінної у, щоб розв'язати її способом підстановки?

варіанти відповідей

2х - 3

-2х - 3

3 - 2х

2х + 3

Запитання 6

Розв՚яжіть графічно систему рівнянь

{x - y = 5,

{3x + y = -1

варіанти відповідей
Запитання 7

За 7 порцій млинців і 2 салати заплатили 156 грн. Скільки коштує одна порція млинців і скільки - один салат, якщо дві порції млинців на 9 грн дешевше за три салати ? Скласти систему рівнянь

варіанти відповідей

7х+2у=156

3у-2х=9

7х - 2у = 156

3у - 2х = 9

7х+2у=156

3х-2у=9

7х + 2у = 156

-2х + 7у = 9

Запитання 8

Маса 4 яблук і 3 груш дорівнює 810 г. Знайдіть масу одного яблука й однієї груші, якщо маса 3 яблук на 140 г більша за масу 2 груш.

варіанти відповідей

130г і 120г

120г і 110г

120г і 90г

130г і 90г

110г і 100 г

120г і 140г

Запитання 9

Дві швачки пошили 162 спідниці. Перша працювала 8 днів, а друга - 15 днів. Скільки спідниць шила щодня друга швачка, якщо перша за 5 днів роботи пошила на 3 спідниці більше, ніж друга за 7 днів?

варіанти відповідей

6 спідниць

(9;6) спідниць

9 спідниць

(6;9) спідниць

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест