Контрольна робота "Світлові явища"

Додано: 6 грудня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 1181 раз
10 запитань
Запитання 1

1. Область простору, освітлена деякими з наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела.

варіанти відповідей

Джерело світла 

Повна тінь

Півтінь

Дисперсія світла

Запитання 2

Формула для обчислення відносного показника заломлення

варіанти відповідей

n21 = sinα ∕ sin γ

n = c / υ

D = 1 / F

Запитання 3

На якому рисунку кут падіння світлового променя позначено НЕправильно?

варіанти відповідей

№ 1

№ 2

№ 3

Запитання 4

Яку ваду зору має хлопчик, якщо він носить окуляри з лінзами, оптична сила яких +3 дптр? 

варіанти відповідей

Хлопчик не має вад зору

Короткозорість

Далекозорість 

Інша відповідь

Запитання 5

Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут падіння зменшили на 5°. Як змінився кут між плоским дзеркалом і відбитим променем?

варіанти відповідей

Збільшився на 10° 

Збільшився на 5°

Зменшився на 10°

Зменшився на 5°

Запитання 6

Чому дорівнює оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 50 см?(Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

0,02 дптр

0,2 дптр

2 дптр

20 дптр

Запитання 7

Яким буде зображення предмета, якщо він розташований за подвійним фокусом збиральної лінзи? (див. рисунок)

варіанти відповідей

Зображення предмета є дійсним, збільшеним, прямим.


Зображення предмета є дійсним, збільшеним, перевернутим.


Зображення предмета є уявним, зменшеним, прямим.


Зображення предмета є дійсним, зменшеним, перевернутим.


Запитання 8

У сонячний день довжина тіні від лінійки дорівнює 3 м, а тіні від стовпа – 12 м. Знайдіть висоту стовпа, якщо довжина лінійки 1,5 м. (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

0,325 м

6 м

24 м

3 м

Запитання 9

Промінь світла падає під кутом 45° з менш оптично густого середовища в більш оптично густе середовище. Заломлений промінь змістився на 15° щодо свого початкового напрямку. Визначте швидкість поширення світла в першому середовищі, якщо у другому середовищі швидкість світла 2∙108 м/с. (Розв'язок задачі відправити на перевірку)

варіанти відповідей

0,3 ⋅ 108 м ⁄ с

0,2 ⋅ 108 м ⁄ с

2,83 ⋅ 108 м ⁄ с

3, 83 ⋅ 108 м ⁄ с

Запитання 10

Якщо світловий промінь переходить з середовища більш оптично густого в менш оптично густе, то кут падіння α і кут заломлення γ пов'язані так...

варіанти відповідей


α=γ

α>γ

α<γ

Правильної відповді немає

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест