Контрольна робота з біології за підсумками І чверті 11 клас

Додано: 12 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
14 запитань
Запитання 1

Вкажіть процес пристосування живих організмів до дії факторів навколишнього середовища

варіанти відповідей

гомеостаз

делеція

адаптація

мутуалізм

Запитання 2

Процес формування нових пристосувань або удосконалення існуючих до певних умов існування завдяки зміні генетичної структури популяції під дією еволюційних чинників

варіанти відповідей

зміна поведінки тварин

адаптогенез

рушійна форма добору

зміна генофонду популяції

Запитання 3

У предків їжаків тіло було вкрите густою жорсткою шерстю. У окремих організмів завдяки спадковій мінливості виникла мутація, що зумовила появу окремих жорсткіших волосин. Схрещування цих особин супроводжувалося взаємодією мутаційного алеля з іншими генами і формуванням густішого колючого покриву, що сприяло кращому захисту від хижаків. Більш пристосовані особини давали численне потомство, ознака поширювалася, що привело до стійкої зміни генетичної структури популяції.

Як називається спосіб формування пристосувань?

варіанти відповідей

комбінативним

преадаптивним


постадаптивним

Запитання 4

Оберіть екологічно пластичні види

варіанти відповідей

очерет звичайний, кульбаба лікарська, діатомові водорості

кульбаба лікарська, коала сірий, горобець польовий,

форель струмкова, сосна звичайна

горобець польовий, велика панда, вовк звичайний,

Запитання 5

Поділ наземних вищих рослина на дерева, кущі, напівкущі й трави називають

варіанти відповідей

життєва форма

адаптивна радіація

адаптація організмів

Запитання 6

У саванах Африки трапляється кілька видів травоїдних копитних ссавців. Мешкають вони на одній території, але по-різному використовують кормові ресурси. Як називається таке співжиття організмів

варіанти відповідей

екологічна ніша

екологічні чинники

біотичні умови

ресурс і середовища існування

Запитання 7

Оберіть формами коеволюції

варіанти відповідей

тварини-запилювачі - квіткові рослини

комахоїдні рослини - комахи

паразит - хазяїн

травоїдна тварина - птахи

риби - діатомові водорості

Запитання 8

Властивості наземно-повітряного середовища

варіанти відповідей

зміна освітлення з висотою та глибиною

різкі коливання температури

коливання вологості

велика інтенсивність і кількість світла

невеликі коливання температури

Запитання 9

Бактерії, одноклітинні водорості, медузи, дрібні ракоподібні, молюски, личинки риб відносяться, до якої групи гідробіонтів?

варіанти відповідей

нейстон

планктон

нектон

бентос

Запитання 10

Ящірки відшукують освітлені сонцем місця для нагрівання тіла. Як називається такий тип терморегуляції?

варіанти відповідей

етологічна (поведінкова) терморегуляція

фізична терморегуляція

хімічна терморегуляція

Запитання 11

Рак перебуває під захистом жалких клітин актинії, а його активність допомагає актинії добувати їжу. Як називається форма симбіозу

варіанти відповідей

мутуалізм

коменсалізм

паразитизм

Запитання 12

До паразитичних організмів відносяться

варіанти відповідей

віруси

віроїди

пріони

туберкульозна паличка

гриб трутовик

Запитання 13

Пристосування для паразитування у тварин

варіанти відповідей

личинкові стадії, використовують проміжних хазяїв

спрощення будови тіла й утрата окремих органів

наявність органів прикріплення: гачків і присосок

товсті покриви тіла

Запитання 14

У рослин зміни освітленості викликають періодичність процесів фотосинтезу, транспірації, закриття та відкриття квіток Як називається такий тип адаптивних ритмів

варіанти відповідей

добові ритми

припливно-відпливні ритми

сезонні ритми

річні ритми

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест