Контрольна робота з "Електротехніки з основами промислової електроніки" для ПМ.

Додано: 27 квітня
Предмет:
Тест виконано: 37 разів
54 запитання
Запитання 1

Яке графічне зображення електричних струмів є графіком постійного пульсуючого струму ?

варіанти відповідей
Запитання 2

Перед Вами чотирипровідна система змінного струму, з'єднання за схемою «зірка - зірка». Між якими проводами такого з'єднання буде Uф фазова напруга ?

варіанти відповідей

Іа і Ів

ОО′ і Ів

Іс і Ів

Іа і Іс

Іа і ОО′

Запитання 3

Питомий опір двох срібних проводів ρ = 0,016 Ом·мм²/м, довжина проводів однакова l = 10 см. Порівняйте значення опорів цих проводів, якщо площа поперечного перерізу першого S1 = 0,2 мм ², а другого  S2 = 0,8 мм ² ?

варіанти відповідей

опір першого проводу R1 = 6 Ом, більший за опір другого проводу R2 = 3 Ом

опір першого проводу R1 = 8 Ом, більший за опір другого проводу R2 = 2 Ом

опори однакові R1= R2 = 4 Ом

опір першого проводу R1 = 2 Ом, менший за опір другого проводу R2 = 8 Ом

Запитання 4

Опір мідного проводу при температурі 20 °С дорівнює 30 Ом, який його опір буде, якщо нагріти його до температури 70 °С, температурний коефіциент опору  α = 0,0041 1/°С ?  

варіанти відповідей

опір зменшиться,  R = 28,2 Ом

опір збільшиться,  R = 45,2 Ом

опір не зміниться, R = 30 Ом

опір збільшиться,  R = 36,2 Ом

Запитання 5

Визначте силу струму в електричній лампі, через яку за 10 хвилин проходить заряд 300 Кл ?

варіанти відповідей

І = 30 А 

І = 0,5 А

І = 0,3 А 

І = 2 А 

Запитання 6

Від чого залежить намагнічувальна сила F електромагніту ?

варіанти відповідей

від значення сили струму I в ізольованому проводі

від напруги U в проводі

сили струму I в не ізольованому проводі

від кількості витків  w намотаних на осердя 

Запитання 7

За якою формулою визначають е.р.с. електромагнітної індукції ?

варіанти відповідей

В =Ф/S

F = B·I·l· sinα

L = w · Φ / I

Е = B·υ·l· sinα

Запитання 8

Чому дорівнює опір між точками А і В ділянки кола ?

варіанти відповідей

RАВ = 14 Ом

RАВ = 7 Ом

RАВ = 8 Ом

RАВ = 10 Ом

Запитання 9

Як визначають напрямок дії сили Ампера ?

варіанти відповідей

За правилом правої руки

За напрямком струму

За напрямком магнітного потоку

За правилом лівої руки

Запитання 10

В якому із положень котушки, магнітний пронизуючий її потік, буде мати найменше значення ?

варіанти відповідей

під кутом 45 ° до магнітних силових ліній

у положенні, паралельному до магнітних силових ліній

під кутом 60 ° до магнітних силових ліній

у положенні, перпендикулярному до магнітних силових ліній

Запитання 11

На якому зображенні показано практичне застосування явища взаємоіндукції ?

варіанти відповідей
Запитання 12

Яке зображення відповідає режиму роботи електричних кіл, коли його опір практично дорівнює нескінченності (Rзовн. = ∞), а величина струму дорівнює нулю (І = 0) ?

варіанти відповідей
Запитання 13

Які акумулятори використовуються на рухомому складі ?

варіанти відповідей

Кислотні

Лужні

Інші

Запитання 14

Які електричні апарати призначені для дистанційного,автоматичного керування частими вмиканнями і вимиканнями електричних схем та електродвигунів ?

варіанти відповідей

Реле

Контактори

Датчики

Вимикачі

АЗВ

Запитання 15

Визначте загальний опір послідовного з’єднання споживачів змінного струму. Якщо R= 8 Ом, ХL = 15 Ом, ХС= 9 Ом ?

варіанти відповідей

Z = 22 Ом

Z = 10 Ом

Z = 14 Ом  

 Z = 32 Ом

Запитання 16

В коло змінного струму напругою U = 220 В, частотою ƒ = 50 Гц ввімкнено конденсатор ємністю С = 10 мФ. Визначити струм, що протікає в конденсаторі Іс ?

варіанти відповідей

Іс = 0,7 А 

Іс = 0,3 А

Іс = 1, 2 А 

Іс = 0, 5 А

Запитання 17

Що таке частота змінного синусоїдного струму ?

варіанти відповідей

це проміжок часу, на протязі якого е.р.с., напруга або струм здійснює повний цикл зміни

це число повних періодів зміни е.р.с., напруги або струму за 1 с

це миттєве значення сили струму

це найбільше значення змінного струму (змінних е.р.с. і напруги) 

Запитання 18

Котушка індуктивності з дуже малим активним опором і індуктивністю L = 200 мГн, ввімкнена в коло змінного струму напругою U = 220 В і частотою ƒ = 50 Гц. Визначите струм ІL, що протікає в котушці ?

варіанти відповідей

ІL = 3,5 А


ІL = 10 А


ІL  = 2,6 А


ІL  = 5,5 А

Запитання 19

Яке із зображень, відповідає зображенню векторної діаграми залежності струмів і напруг реактивного ємнісного опору, синусоїдного змінного струму ?

варіанти відповідей
Запитання 20

За якою формулою обчислюють активну потужність змінного струму ?

варіанти відповідей

Q= UI = I 2 XL               

P = UaI = UI cos φ  

QС UI = I2 XС

Запитання 21

На якому зображенні показано електродинамічну систему вимірювального приладу ? 

варіанти відповідей
Запитання 22

Виберіть серед зображень напівпровідникових діодів зображення стабілітрона?

варіанти відповідей
Запитання 23

На якому зображенні показано схему діодного оптрона ?

варіанти відповідей
Запитання 24

Як називаються електроди біполярного транзистора ?

варіанти відповідей

анод, катод і керуючий електрод

виток, сток і затвор

колектор, емітор і база

Запитання 25

Який тиристор можна вмикати в електричні кола без дотримання полярності ?

варіанти відповідей
Запитання 26

Виберіть серед зображень напівпровідникових приладів зображення фототиристора ? 

варіанти відповідей
Запитання 27

Які джерела світла відносяться до теплових: 1 - люмінесцентна лампа, 2 - галогенна лампа, 3 - дугова газорозрядна лампа, 4 - компактна люмінесцентна лампа, 5 - лампа розжарювання, 6 - світлодіодна лампа ?

варіанти відповідей
Запитання 28

Трансформатор - це статичний електричний апарат, який перетворює:

варіанти відповідей

змінний електричний струм однієї напруги в постійний електричний струм іншої напруги

постійний електричний струм однієї напруги в змінний електричний струм іншої напруги

змінний електричний струм однієї напруги в змінний електричний струм іншої напруги тієї ж самої частоти

постійний електричний струм однієї напруги в постійний електричний струм іншої напруги

Запитання 29

Напруга прервинної обмотки трансформатора U1 = 220 В, а вторинної U2 = 5 В. Обчисліть коєфіцієнт трансформації та вкажіть, який це трансформатор?

варіанти відповідей

n = 44 ˃ 1, трансформатор підвищувальний

n = 44 ˃ 1,  трансформатор понижувальний

n = 0,023 < 1,  трансформатор підвищувальний

n = 0,023 < 1,  трансформатор понижувальний

Запитання 30

На якому зображенні показано броньовий вид магнітопроводу трансформатора ?

варіанти відповідей
Запитання 31

Виберіть зображення на якому показано схему конденсаторного асинхронного двигуна ?


варіанти відповідей
Запитання 32

Магнітопроводи трансформаторів виготовляють із :

варіанти відповідей

суцільних стальних листів товщиною 10 - 20 мм 

листів електротехнічної сталі товщиною 0,35 – 0,5 мм, які ізольовані один від одного шаром лаку 

стальних листів товщиною 0,35 – 0,5 мм

мідних листів товщиною до 0,35 – 0,5 мм, які ізольовані один від одного шаром лаку

Запитання 33

Який із режимів роботи трансформатора є режимом навантаження ?

варіанти відповідей
Запитання 34

Як підключають вимірювальні трансформатори струму у схемах ?

варіанти відповідей

Первинну обмотку трансформатора струму вмикають в електричну мережу паралельно з вимірювальним об’єктом, а до вторинної обмотки вмикають послідовно амперметр і обов’язково її заземлюють.

Первинну обмотку трансформатора струму вмикають в електричну мережу послідовно з вимірювальним об’єктом, а до вторинної обмотки вмикають послідовно амперметр і обов’язково її заземлюють.

Первинну обмотку трансформатора струму вмикають в електричну мережу послідовно з вимірювальним об’єктом, а до вторинної обмотки вмикають амперметр.

Запитання 35

Які пристрої в електроприводі відносяться до передавальних пристроїв ?

варіанти відповідей

Двигуни змінного або постійного струму, обертального або поступальною руху

Трансформатори, транзисторні та тиристорні перетворювачі

Підсилювачі, вимірювальні елементи, блоки порівняння дійсних та заданих значень параметрів

Редуктори, з’єднувальні муфти, пасові та зубчасті передачі, розподільні вали

Запитання 36

Який режим роботи електродвигуна є повторно - короткочасним ?

варіанти відповідей

це режим роботи, при якому за час роботи з номінальним навантаженням двигун не встигає нагрітися до усталеної температури, а за час паузи охолоджується до температури навколишнього середовища. 

Це режим роботи, який характеризується послідовною зміною роботи з номінальним навантаженням і періодами відключення двигуна. У цьому режимі температура двигуна не досягає усталеного значення.

Це режим роботи двигуна при незмінному навантаженні або навантаженні що циклічно змінюється. При цьому перевищення температури в усіх частинах двигуна досягає усталеного значення 

Запитання 37

Як можна, відповідно до формули n =60 f0 ·(1 – S ) / p, регулювати і змінювати частоту обертання ротора асинхронного двигунаваріанти відповідей

змінюючи частоту f0 напруги живлення

змінюючи число пар полюсів р

змінюючи ковзання S

Запитання 38

В якому випадку асинхронний двигун буде працювати в режимі електромагнітного гальма ?

варіанти відповідей

Коли ротор і магнітне поле статора обертаються в одному напрямку, але швидкість обертання ротора менша за швидкість обертання магнітного поля статора,  (0 < S < 1) 

Коли напрямки обертання ротора і магнітного поля статора протилежні

Коли ротор і магнітне поле статора обертаються в одному напрямку, але швидкість обертання ротора більша за швидкість обертання  магнітного поля статора, S < 0 

Запитання 39

Якими виготовляють осердя статорів і роторів асинхронних двигунів зміного струму ?

варіанти відповідей

Осердя статорів і роторів асинхронних двигунів зміного струму виготовляють суцільними для зменшення в них вихрових струмів

Осердя статорів асинхронних двигунів виготовляють шихтованими, а роторів  суцільниими для зменшення  в них вихрових струмів  

Осердя статорів і роторів асинхронних двигунів зміного струму виготовляють  шихтованими для зменшення в них вихрових струмів  

Осердя статорів асинхронних двигунів виготовляють  суцільними, а роторів шихтованими для зменшення в них вихрових струмів  

Запитання 40

Яка із схем вмикання асинхронних двигунів є схемою пуску двигуна з фазовим ротором ?

варіанти відповідей
Запитання 41

Виберіть із зображень рухомих частин електричних двигунів, фазовий ротор асинхронного двигуна ?

варіанти відповідей
Запитання 42

Яка із видів електричних машин є синхронним генератором змінного струму ?

варіанти відповідей
Запитання 43

Яке із зображень схем двигунів постійного струму, відповідає схемі серієсного двигуна із послідовним збудженням магнітного поля ?

варіанти відповідей
Запитання 44

Де встановлюють колектор в машині постійного струму ?

варіанти відповідей

на остові машини постійного струму

на головному полюсі машини постійного струму

на валу якоря машини постійного струму

на траверсі машини постійного струму

Запитання 45

Яке призначення головних полюсів статора машини постійного струму ?

варіанти відповідей

Підсилювати комутацію в двигуні

Створювати обертаюче магнітне поле

Обертати ротор двигуна

 Створювати магнітний потік збудження

Запитання 46

Яке призначення додаткових полюсів в машині постійного струму ?

варіанти відповідей

збільшення іскріння між щітками і пластинками колектора

створення обертаючого магнітного поля

 збільшення частоти обертання ротора двигуна

поліпшення комутації у двигуні постійного струму

Запитання 47

Яка обмотка у двигуні постійного струму зменшує шкідливий вплив реакції якоря ?

варіанти відповідей

Стабілізуюча

Обмотка якоря

Обмотка головного полюса

Компенсаційна обмотка

Обмотка додаткового полюса

Запитання 48

Виберіть зображення, яке відповідає зображенню деталі, де встановлюється компенсаційна обмотка ?

варіанти відповідей
Запитання 49

Які електричні двигуни постійного струму не можна переводити в режим рекуперативного гальмування ?

варіанти відповідей

із незалежним збудженням 

із паралельним збудженням  

із змішаним збудженням 

із послідовним збудженням 

Запитання 50

Як відповідно до формули частоти обертання n = (U — Iя·ΣRя) / (СЕ·Ф), можна регулювати частоту обертання якоря електродвигуна ?


варіанти відповідей

вмиканням реостата з опором Rп в коло обмотки якоря                                  

змінюванням напруги живлення U

змінюванням магнітного потоку Ф

Запитання 51

Який спосіб пуску двигунів постійного струму застосовують на електровозах і електропоїздах постійного струму ?


варіанти відповідей

Пуск шляхом зміни напруги живлення

Прямий пуск 

Реостатний пуск 

Запитання 52

Які пристрої перетворюють постійну напругу у змінну ?

варіанти відповідей

Трансформатори

Некеровані випрямлячі

Перетворювачі частоти

Керовані випрямлячі

Інвертори

Запитання 53

Який пристрій у випрямлячі призначений для зменшення пульсацій випрямленного струму ?


варіанти відповідей

Силовий трансформатор

Згладжувальний блок (фільтр)

Вентильний (діодний) блок

Стабілізатор

Запитання 54

Як класифікують підсилювачі за діапазоном частоти ?

варіанти відповідей

на підсилювачі постійного струму (ППС)

на підсилювачі нижніх частот (ПНЧ)

на підсилювачі верхніх частот (ПВЧ)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест