Контрольна робота з розділу "Західноукраїнські землі в міжвоєнний період"

Додано: 27 березня 2021
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 1691 раз
19 запитань
Запитання 1

Назва держав , до складу яких входили західноукраїнські землі у 20- 30 -х роках

варіанти відповідей

Польща, Угорщина, Румунія

Румунія , Угорщина , Чехо -Словаччина

Угорщина ,Польща,Чехо - Словаччина

Чехо -Словаччина, Польща , Румунія

Запитання 2

Рішення Паризької конференції , а також положення Ризького мирного договору щодо західнокураїнських земель

варіанти відповідей

Входження до складу Польщі, Румунії, Чехо - Словаччини

входження до складу до УСРР

федерація з УСРР

формування незалежної української держави

Запитання 3

Сутність ОУН

варіанти відповідей

організація , метою якої було відновлення ЗУНР, збройна боротьба з СРСР, діяла легально

організація, метою якої була демократична УНР, використання тільки мирних методів боротьби, діяла легально

організація, метою якої було утворення держави на чолі з Павлом Скоропадським, йшла на компроміс з Польщею. діяла легально

рганізація, метою якої було утворення Української самостійної соборної держави, використання мирних і немирних методів боротьби. зокрема тероризм , діяла нелегально

Запитання 4

Сутність понятття " осадники"

варіанти відповідей

охоронні загони польських військ, які розташовувалися в західноукраїнських землях

польські колоністи, які осідали на західноукраїнських землях в 20 -30 -х роках

польські прикордонники для боротьби з українським національним рухом

спеціальні загони ОУН, які готували збройні акції проти польської влади

Запитання 5

Рівень економічного розвитку західноукраїнських земель

варіанти відповідей

великі економічні успіхи , бурхливий розвиток важкої промисловості, формування розвиненої транспортної мережі

значний еконоиічний розвиток,концентрація промисловості, збереження середнього рівня розвитку

певне відставаннявід найрозвинутіших країн, у складі яких вони перебували

збереження довоєнного рівня розвитку , аграрно- сировинні придатки, внутрішні колонії, ринки збуту для товарів монополій

Запитання 6

Прочитайте факти біографії історичного діяча й укажіть його " Роки життя - 1874 - 1945 . Народився в селі Келечині на Закарпатті. Навчався на теологічному факультеті Ужгородського університету. У 1912 - 1938 рр. - директор учительської семінарії в Ужгороді. Один із керівників, президент Карпатської України."

варіанти відповідей

Юрій Бращайко

Августин Волошин

Михайло Колодзінський

Теодорр Ромжа

Запитання 7

Лідером Організації українських націоналістів став

варіанти відповідей

1921, Д. Донцов

1921, Є. Коновалець

1929 Д. Донцов

1929, Є. Коновалець

Запитання 8

Східна Галичина та Західна Волинь в міжвоєнний період перебувала у складі

варіанти відповідей

Польщі

Румунії

Угорщини

СРСР

Запитання 9

2. У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?


варіанти відповідей

А Польщі

Б Чехо-Словаччини

В Румунії

Г Угорщини

Запитання 10

5. У результаті розпаду якої держави в березні 1939 р. виникла Карпатська Україна?


варіанти відповідей

А Польщі

Б Чехо-Словаччини

В Румунії

Г Австрії

Запитання 11

7. Який із зазначених термінів характеризував польську політику на західноукраїнських землях у 1930-ті рр.?


варіанти відповідей

А коренізація

Б пацифікація

В модернізація

Г радянізація

Запитання 12

12. Які західноукраїнські землі в результаті подій 1918—1919 рр. увійшли до складу Чехословаччини?


варіанти відповідей

А Східна Галичина

Б Закарпаття

В Північна Буковина

Г Західне Поділля

Запитання 13

13. Які поняття слід використовувати, характеризуючи розвиток західноукраїнських земель у 1920—1930-ті рр.?


варіанти відповідей

А осадництво, пацифікація, русинство

Б Великий перелом, колективізація, Голодомор

В масові репресії, автокефальна церква, культурна революція

Г українізація, націонал-комунізм, лікнеп

Запитання 14

29. Які з наведених міжнародних мирних договорів 1919—1923 рр. визначали подальшу долю українських земель?варіанти відповідей

1 Версальський договір

2 Сен-Жерменський договір

3 Нейїський договір

4 Тріанонський договір

5 Севрський договір

6 Ризький договір

7 Лозаннський договір

Запитання 15

Вкажіть історичну особистість за поданою характеристикою.

Полковник УГА, ініціатор утворення Української військової організації та ОУН, був керівником обох організацій, після вбивства якого ОУН розкололася.

варіанти відповідей
Запитання 16

УНДО - Українське національно-демократичне об`єднання утворене було?

варіанти відповідей

 1. 1923 році.

2. 1925 році

3. 1929 році.

4. 1930 році.

Запитання 17

Установіть відповідність між поняттям та його значенням.


Поняття

1 східні креси

2 осадництво

3 «пацифікація»

4 полонізація


Значення

А політика планованого заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Б адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Румунії у 1920-х — першій половині 1930-х рр.

В політика польського уряду, спрямована на якомога швидшу асиміляцію українців

Г репресивна акція із застосуванням поліції та армії проти українського населення, проведена поляками в 30-х рр. XX ст.

Д польська назва своїх територій, заселених переважно непольським населенням: українцями, білорусами, литовцями

варіанти відповідей

1.В, 2.Г, 3.А, 4.Д

1.Д, 2.Г, 3.А, 4.В

1.Г, 2.Б, 3.А, 4.Д

1.Д, 2.А, 3.Г, 4.В

Запитання 18

Доповніть твердження.


Організація українських націоналістів (ОУН) боролася за

1 визволення України використовуючи терор;

2 нормалізацію стосунків з польським урядом;

3 добросусідське співіснування народів;

4 возз'єднання з радянською Україною;

5 самостійну соборну Українську державу.

варіанти відповідей

1, 2

3, 4

1, 5

4, 5

Запитання 19

Розташуйте події у хронологічній послідовності:


А) створення УНДО

Б) вбивство у Роттердамі керівника ОУН Є. Коновальця

В) створення Української військової організації

Г) входження Закарпаття до складу Чехо-Словаччини

варіанти відповідей

В А Б Г

А Г Б В

Г В А Б

Б А В Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест