Контрольна робота з теми "Атомна і ядерна фізика"

Додано: 5 квітня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 374 рази
10 запитань
Запитання 1

Після випромінювання квантів світла атом переходить ...


варіанти відповідей

 з більш низького енергетичного рівня на більш високий

 з більш високого рівня на нижчий енергетичний рівень

 у стаціонарний стан без зміни енергетичного рівня

   у збуджений стан

Запитання 2

Лінійчасті спектри дають тіла , які перебувають у ...


варіанти відповідей

газоподібному атомарному стані

газоподібному молекулярному стані

газоподібному або рідкому

рідкому

твердому

твердому або рідкому стані

Запитання 3

Порядковий номер у таблиці Менделєєва визначає...


варіанти відповідей

 кількість нейтронів у ядрі

 кількість протонів у ядрі

кількість нуклонів у ядрі

кількість електронів у атомі

Запитання 4

Число нейтронів у ядрі  9Be дорівнює....

варіанти відповідей

4

5

9

13

Запитання 5

Скільки протонів в ядрі  26Fe56.... ?


варіанти відповідей

26

30

56

82

Запитання 6

Період піврозпаду нукліда 8 діб. Через 24 доби залишилось 1 000 000 000 радіоактивних ядер. Скільки їх було в початковий момент часу?

варіанти відповідей

800 000

1 000 000 000

8 000 000 000

1 000 000 000 000

Запитання 7

Сумарна кількість протонів і нейтронів в атомі - це .......


варіанти відповідей

зарядове число (Z)

масове число (А)

число нейтронів

число протонів

число електронів

Запитання 8

Який елемент має доповнити рівняння реакції  13Al270n1 −> 2He4 + ?

варіанти відповідей

1H1

2He4

11Na24

12Mg26

Запитання 9

Унаслідок поділу ядра атома Урану  92 U235 утворюються...

варіанти відповідей

92 протони і 143 нейтрони

 92 нейтрони і 143 протони

 235 швидких нейтронів

два більш легкі ядра і кілька швидких нейтронів

Запитання 10

Яка енергія в МеВ виділиться/поглинеться під час реакції 3Li60n1 −> 2He4 + 1H3 ?

Маси спокою ізотопів ядер: 3Li6 - 6,015125 а.о.м.

1H3 - 3,016049 а.о.м.

2He4 - 4,002603 а.о.м.

Маса спокою нейтрона 0n1- 1,00866а.о.м.

варіанти відповідей

4,8; поглинеться

4,8; виділиться

8,4 ; поглинеться

8,4; виділиться

48; поглинеться

48; виділиться

84 ; поглинеться

84; виділиться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест