Контрольна робота з теми "Електричний струм"

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

За якою формулою розраховується  сила струму у провіднику?варіанти відповідей

I=UR

I=R/U

I=U/R

I=U+R

Запитання 2

Вкажіть, яким символом позначається  опір провідника:

.


варіанти відповідей

U

S

R

I

Запитання 3

Прилад для вимірювання сили струму

варіанти відповідей

Амперметр

Електролічильник

Вольтметр

Ватметр

Запитання 4

Визначте опір електроприладу, якщо при напрузі 220 В сила струму 1,2 А


 

варіанти відповідей

 264 Ом

183 Ом

 26,4 Ом

Запитання 5

За якою формулою розраховується опір провідника?варіанти відповідей

R= ρƖ S

R=IU

R=ρƖ /S

R=qt

Запитання 6

Визначити покази приладу

варіанти відповідей

1,6В

1,6А

1ОмЗапитання 7

Два мідних проводи мають однаковий поперечний переріз. Опір першого більший. Який з проводів довший?

А) Перший; Б) Другий; В) Однаковий; Г) правильної відповіді немає.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 8

 При послідовному з’єднанні провідників:


варіанти відповідей

опір  у всіх провідниках, включених у ділянку кола, однаковий;

опір в ділянці кола дорівнює сумі опорів у кожному провіднику, включеному в цю ділянку кола;

опір на кожній ділянці кола різний

Запитання 9

Якщо поперечний переріз провідника збільшити, то опір його…


варіанти відповідей

збільшиться;

зменшиться;

не зміниться;

правильної відповіді немає

Запитання 10

Опір електричної лампи 440 Ом, а сила струму в ній 0,5 А. Визначте напругу на електричній лампі.


варіанти відповідей

880 В; 

440,5 В;

120 В; 

220В.

Запитання 11

П'ять однакових резисторів по 10 Ом з'єднані паралельно. Визначте загальний опір з'єднання:


варіанти відповідей

10 Ом;

2 Ом; 

50 Ом; 

5 Ом.

Запитання 12

Визначіть силу струму в провіднику , опором 30 Ом при напрузі 60В.

варіанти відповідей

1800 А

2 А

0,5 А

2 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест