"Ферум. Залізо"

Додано: 24 квітня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
16 запитань
Запитання 1

Ферум в природі існує у вигляді:

варіанти відповідей

 сульфідів 

 твердих кислот

оксидів

Запитання 2

Нестача Феруму в організмі призводить до:

варіанти відповідей

серцево-судинних захворювань

сколіозу, порушення постави

анемії або недокрів’я

підвищениого артеріального тиску, пародонтозу

Запитання 3

Залізо на повітрі при прокалюванні утворює залізну окалину. Вкажіть формулу цієї спролуки.

варіанти відповідей

FeCl3

 Fe3O4

 FeSO4

 Fe2O3

 FeO•Fe2O3

Запитання 4

За звичайних умов залізо практично не взаємодіє

варіанти відповідей

з неметалами

з концентрованими нітратною і сульфатною кислотами

з розчинами солей

Запитання 5

У витискувальному ряді металів залізо розміщується до водню, тому реагує з

варіанти відповідей

 концентрованими кислотами з виділенням водню 

як з концентрованими, так і з розбавленими кислотами

не реагує з кислотами взагалі

розбавленими кислотами з виділенням водню 

Запитання 6

Руйнування металу під дією зовнішніх факторів називається:

варіанти відповідей

 легування

корозія

відновлення

плавлення

Запитання 7

Яка формула сидерита?

варіанти відповідей

FeS2

CuFeS2

FeCO3

Запитання 8

Де знаходяться поклади залізної руди?

варіанти відповідей

Криворізький басейн

Донбаський басейн

Придніпровський басейн

Южноукраїнський басейн

Запитання 9

До складу гемоглобіну входять іони:

варіанти відповідей

Fe2+

Fe3+

Запитання 10

При взаємодії заліза з сіркою утворюється:

варіанти відповідей

FeS

Fe2S3

FeS2

Запитання 11

Основу чавуну та сталі складає:

варіанти відповідей

цинк

залізо

алюміній

олово

Запитання 12

Позначте сполуку, в якій ступінь окиснення Феруму дорівнює +2 

варіанти відповідей

Fe₂O₃    

FeO  

FeBr₃ 

Fe₃O₄

Запитання 13

Вибрати фізичні властивості заліза (декілька правильних відповідей) 

варіанти відповідей

Блискучий сірого кольору крихкий   

Тепло- та електропровідний

Тільки електропровідний   

Блискучий сірого кольору пластичний

t.пл. 1540 С. 

Характерне явище феромагнетизму, t.пл 1020 С

Запитання 14

Під час спалювання заліза в атмосфері кисню при високій температурі утворюється:

варіанти відповідей

FeO

Fe₃O₄     

Fe₂O₃      

FeO₄

Запитання 15

Укажіть ступені окиснення, які може виявляти Ферум у сполуках

варіанти відповідей

+1

+2

+3

-2

Запитання 16

Сталь - це

варіанти відповідей

неочищене залізо

сплав заліза з вуглецем

сплав феруму з карбоном

чавун

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест