Контрольна робота з теми "Іменник.Прикметник.Займенник.Числівник"

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 153 рази
36 запитань
Запитання 1

Чоловічий рід мають усі іменники варіанта

варіанти відповідей

морок, какаду, маестро, ООН

аташе, фрау, какаду, лівша

нежить, тюль, шампунь, маестро

путь, собака, зефір, староста

Запитання 2


До середнього роду належать усі слова рядка

варіанти відповідей

пальне, пюре, кюре, кюрі

ательє, вар'єте, щупальце, Конго

радіо, бюро, тріо, бароко

Міссурі(ріка), піаніно, теля, дитя

Запитання 3

Помилка через неправильно визначений рід іменника є в рядку

варіанти відповідей

оригінальне кашпо, смачне суфле, елегантна пані

стигле ківі, м'яке кашне, доросле шимпанзе

зручне купе, весільне фото, червоне кепі

соковите манго, цікаве інтерв'ю, рожевий фламінго

Запитання 4

Не мають категорії роду всі іменники в рядку

варіанти відповідей

дерева, плечі, ноги, болота

книги, пляшки, стежки, гаї

автомобілі, стільці, столи, дошки

двері, Моринці, окуляри, канікули

Запитання 5

Чоловічий рід мають усі іменники варіанта

варіанти відповідей

шансоньє, шевальє, НЛО, ВНЗ

колібрі, купе, ДПС, Алатау

інтерв’ю, попурі, ГЕС, Тбілісі

тюль, антресоль, ООН, гібрид

Запитання 6

Спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі в усіх словах рядка

варіанти відповідей

сер..цевий, проїз..ний, аген..ський

артис..ці, захис..ний, безчес..ний

пес..ливий, пристрас..ний, буревіс..ник

тиж..невий, шіс..надцять, швидкіс..ний

радіс..ний, перехрес..ний, заздріс..ний

Запитання 7

Апостроф на місці крапок треба ставити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

під..яремний, краков..як, рутв..яний

П..ятихатки, без..язикий, брукв..яний

розіб..єш, з..єднаний, присв..ятити

об..їжджати, Лук..янівка, сер..йозний

сором..язливий, під..юджувати, зап..ястя

Запитання 8

Не подвоюються й не подовжуються приголосні в кожному слові в рядку

варіанти відповідей

плем..я, трет..є, от..ой, скошен..ий

обмін..ик, чест..ю, незбагнен..ий, навман..я

л..ється, морквян..ий, доблест..ю, юн..ат

від..звеніти, від..аний, від..кусити, від..ректися

сушен..ий, олов'ян..ий, студен..ий, священ..ий

Запитання 9

Закінчення -у (-ю) у формі родового відмінка однини мають усі іменники рядка

варіанти відповідей

вогонь, Арарат, блокнот

землетрус, суп, Маріуполь

волейбол, літопис, романс

водень, батальйон, кросворд

Запитання 10

Правильно записано у формі кличного відмінка всі іменники рядка

варіанти відповідей

Інно Павлівно, Віталіє Миколайовичу, пане директоре

Софію Олексіївно, Анастасіє Олександрівно, офіцере

Ілле Євгеновичу, Михайле Петровичу, добродію Артемчук

Любове Олександрівно, Юрій Борисовичу, лікарю

Запитання 11

Мають подвоєння приголосних в орудному відмінку однини всі іменники рядка

варіанти відповідей

суть, Волинь, можливість, суміш

паморозь, міць, потужність, ожеледь

жовч, діагональ, тінь, подорож

емаль, папороть, зустріч, вісь

Запитання 12

  Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка


варіанти відповідей

дзвінкий, білий, суворий

русявий, бідний, чесний

затемний, глибокий, молодий

товстий, білосніжний, гладкий

живий, рідний, дружний

Запитання 13

 Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку
варіанти відповідей

вужчий, більш тепліший, триваліший

ласкавіший, порожніший, активніший

менш яскравий, скромніший, презліший

самий короткий, смачніший, легший

рідніший, багатший, більш сміливий

Запитання 14


  До відносних належать усі прикметники варіанта

варіанти відповідей

докладний, музейний, сіруватий

систематичний, окремий, веселий

колективний, заочний, біологічний

триколірний, прохолодний, річковий

молочний, комп’ютерний, голий

Запитання 15

  За допомогою суфікса -ов- утворюються прикметники від усіх іменників рядка


варіанти відповідей

полин, спориш

парча, тайга

велюр, плече

береза,овоч

черешня, ніж

Запитання 16

 Букву и на місці пропуску необхідно писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

цин..чний, драмат..чний, синтакс..чний

романт..чний, цикл..чний, афорист..чний

діалог..чний, пневмат..чний, істор..чний

морфолог..чний, гран..чний, блискав..чний

електр..чний, полун..чний, вампір..чний

Запитання 17

 Помилку в написанні прикметника допущено в рядку


варіанти відповідей

Оліна презентація

матусина казка

Маріїна подорож

батьків подарунок

сестриччина допомога

Запитання 18

Усі слова є займенниками в рядку

варіанти відповідей

батьків, ясен, тямущий, будній

самий, кожен, деякий, інший


ніхто, лише, так, тільки

себе, їх, його, ні, тоді

Запитання 19

Укажіть речення, у якому вжито відносний займенник

варіанти відповідей

Чим вище підбивалося вгору сонце, тим швидше розвіювався туман (Ю. Збанацький).

Усе там здавалося Валерикові незвичайним 

Для науки всяка старовинна річ наших прадідів має неабияку ціну (Г. Коцур).

Хлопець усією істотою відчував красу цього зимового степу (О. Донченко).


Запитання 20

З’ясуйте, скільки займенників у цьому уривку:

Я хочу жити просто, без прикрас,

Без тих гучних банкетів і лахміття,

Яке мені здається просто сміттям,

Що полонило нерозумних нас.

варіанти відповідей

3

4

5

6

Запитання 21

Усі займенники належать до одного розряду в рядку

варіанти відповідей

хто, що, ніскільки, її, такий

ми, вами, мене, тобою, у неї

самий, вони, щось, весь, її

я, ти, мій, всякий, їхній

Запитання 22

Займенник його є присвійним у реченні

варіанти відповідей

Його слова як мед, а діла як полин.

По смерть добре його посилать.

Борони його від собак, а він тобі покаже кулак.

Його і в ложці не спіймаєш.

Запитання 23

Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

ні/чий, де/який, аби/що, ні/котрий

ні/для/кого, ні/який, де/ким, хтозна/що

ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто

ні/чого, де/кому, аби/який, що/небудь

Запитання 24

Кожен займенник третьої особи має приставний н в рядках

варіанти відповідей

милувався (вона),попросив (він), побачив (вони)

сміявся з (він), попросив (вона), зупинився біля (вони)

зроблено (він), віддав (вони), розбудив (він)

познайомився з (вони), прийшов до (він), подарунок для (вона)

Запитання 25

Через дефіс треба писати всі займенники у рядках

варіанти відповідей

аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто

ані/чий, казна/чиє, казна/що, який/небудь

 де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь

будь/який, хтозна/чим, казна/якому, який/небудь

Запитання 26

Помилку допущено в правописі числівника в рядку

варіанти відповідей

у тисячу шістьсот сорок третьому році

з п’ятдесятьма учнями

після двадцять п’ятого листопада

на семистах сорока

Запитання 27

У якому рядку всі числівники — порядкові?

варіанти відповідей

Двоє, тридцятий, четверо, п’ятий, десятеро;

кільканадцятий, п’ятдесятий, п’ятсот, дев’ятий, шістдесят сьомий;

сорок третій, двісті тридцять сьомий, восьмисоттисячний.

Запитання 28

Помилку у відмінкових формах кількісних числівників допущено в рядку 

варіанти відповідей

А.шістьомастами, шістдесятьма вісьмома, дев’ятьох, сорока п’ятьом

Б.семисот восьмидесяти вісьмох, стам двом, семидесяти, п’ятнадцятьох

В.шістдесяти сімом, ста п’ятдесяти двох, шістнадцятьома, одинадцятьох

Запитання 29

1. Позначте рядок, у якому записано тільки числівники:

варіанти відповідей

А) Десять, десятеро, десятка, десятий;  

Б) Три, третій, тридцять, триста; 

В) Четверо, четвертий, четвертувати, чотирнадцять;

Г) П'ятдесятий, п'ятдесят, п'ятдесятиріччя, п'ятнадцятий.

Запитання 30

Правильно записано всі відмінкові форми числівників в орудному відмінку в рядку


варіанти відповідей

А шістьма, шестидесятьма, шістьмастами


Б чотирьома, сороками, чотирмастами


В сьома, сімдесятьома, сьомастами


Г дев’ятьома, дев’яноста, дев’ятистами


Запитання 31

Укажіть рядок, у якому правильно записано дати та години:

варіанти відповідей

А) народився тридцятого вересня двох тисяч четвертого року, сім годин двадцять п’ять хвилин

Б) контракт від десятого травня двох тисяч чотирнадцятого року, сімнадцять годин двадцять хвилин

В) дійсне до вісімнадцятого березня дві тисячі шістнадцятого року, зустрінемось о пів на сьому

Г) опублікували чотирнадцятого травня двітисячного року, без двадцяти вісім

Запитання 32

ПОМИЛКОВО узгоджено числівник з іменником у словосполученні

варіанти відповідей

чотири з половиною апельсина

двадцять одне дерево

сорок чотири столи

сімнадцять будинків

Запитання 33

Порушено граматичну норму числівників на позначення часу в реченні:

варіанти відповідей

А) Нарада почалася о чотирнадцятій

Б) Зустріч призначено на п’ять тридцять

В) Вистава закінчилась за чверть на десяту

Г) Зараз за десять третя

Запитання 34

Позначте рядок, у якому всі прикметники пишуться через дефіс

варіанти відповідей

 кисло/солодкий, гірко/солоний, північно/західний

широко/плечий, сліпучо/білий, рожево/блакитний

прозоро/жовті, сіро/зелений, дво/поверховий

науково/дослідний, круто/рогий, двохсот/тонний

Запитання 35

Оберіть правильні варіанти назви часу, зображеного на малюнку.


  

  

варіанти відповідей

  Десята година десять хвилин

Десята година десята хвилина

Десять годин десять хвилин

Десять хвилин по десятій

Десять хвилин на одинадцяту

Запитання 36

Без орфографічних помилок записано всі числівники в рядку

варіанти відповідей

А шіснадцять, чотирьма, тисячою


Б мільйонний, двадцяти п’яти тисячний


В дев’ятьсот, нульом, вісімдесятьома


Г трьох, п’ятдесятитисячний, шістьма


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест