11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Самостійна робота" Лінійні рівняння з двома змінними та їх системи"

Тест виконано: 24 рази
16 запитань
Запитання 1

Що називають розв'язком системи рівнянь з двома змінними?

варіанти відповідей

Називають пару значень змінних,при яких кожне рівняння системи може розв'язатися

Називають пару значень змінних,при яких кожне рівняння системи має схожі розв'язки

Називають пару значень змінних,при яких кожне рівняння системи перетворюється у правильну числову рівність

Називають пару значень змінних,при яких кожне рівняння системи перетворюється у рівність,яку можна розв'язати різними способами

Запитання 2

Що означає розв'язати систему рівнянь?

варіанти відповідей

Означає знайти всі її розв'язки або довести ,що їх не існує

Означає знайти всі значення змінних

Означає довести ,що рівність має розв'язки

Означає підібрати всі можливі значення ,які задовольняють рівність

Запитання 3

Які з пар чисел є розв'язком рівняння 5у-2х=26?

варіанти відповідей

(5;2)

(-3;4)

(8;0)

(-5,5;3)

Запитання 4

При якому значенні а пара чисел (-2;4) є розв'язком рівняння 4х+6у=а?

варіанти відповідей

16

0

18

17

Запитання 5

У кошику 46 яблук і груш. Яблук на 12 більше, ніж груш. Яка система відповідає умові задачі?

варіанти відповідей

х+12=у

х-у=46

х-12=у

х-у=46

х+у=46

х-у=12

х-у=46

х+у=12

Запитання 6

Учень задумав два числа, сума яких дорівнює 100, а різниця - 26. Які числа задумав учень?

варіанти відповідей

 53 і 47

64 і 36

 56 і 30

 63 і 37

Запитання 7

За 5 кг винограду і 2 кг груш заплатили 78 грн. За 1 кг винограду і 3 кг груш заплатили 39 грн. Знайдіть вартість 1 кг винограду

варіанти відповідей

9 грн

10 грн

11 грн

12грн

Запитання 8

Розв’яжіть методом підстановки систему рівнянь

варіанти відповідей

(2;2)

 (-2;-2)

(-2;2)

 (2;-2)

Запитання 9

Розв'яжіть методом додавання систему рівнянь 

варіанти відповідей

(10:-9)

(-10;9)

(-10;-9)

(10;9)

Запитання 10

На яке число треба помножити обидві частини першого рівняння системи, щоб одержати у рівняннях протилежні коефіцієнти при змінній у?

варіанти відповідей

5

3

- 5

- 3

Запитання 11

Виразити з рівняння 6х + 2у = 4 зміну у через х

варіанти відповідей

2у = 4 - 6х

у = 2 - 3х

6х = 4 - 2у

у = 4 - 3х

Запитання 12

Розв’яжіть систему рівнянь:

варіанти відповідей

(2;3)

безліч розв′язків

(3;-2)

не має розв′язку

Запитання 13

Розв'яжіть систему рівнянь способом підстановки

варіанти відповідей

(−11; −41)

(11; 41)

(11; −41)

(−11; 41)

Запитання 14

Якщо дві прямі, які є графіками лінійних рівнянь з двома змінними, не перетинаються, то система

варіанти відповідей

має безліч розв'язків

не має розв'язків

має один розв'язок

визначити не можливо

Запитання 15

Вказати розв'язок системи рівнянь 2х - у = 3 і х+у = 3

варіанти відповідей

(2;1)

(1;2)

(2;0)

(0;2)

Запитання 16

Оберіть дії, які треба виконати, щоб розв'язати дане рівняння методом додавання

варіанти відповідей

1)домножити ліву і праву частини першого рівняння системи на 3

2)домножити ліву і праву частини другого рівняння системи на 7

1)домножити ліву і праву частини першого рівняння системи на -3

2)домножити ліву і праву частини другого рівняння системи на -7

1)домножити ліву і праву частини першого рівняння системи на 3

2)домножити ліву і праву частини другого рівняння системи на -7

1)домножити ліву і праву частини першого рівняння системи на -7

2)домножити ліву і праву частини другого рівняння системи на 3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест