18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Контрольна робота з теми "Неорганічні речовини та їхні властивості"

Додано: 15 квітня
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
28 запитань
Запитання 1

Оберіть правильне закінчення речення: здатність атома хімічного елементу утворювати декілька простих речовин - це ...


варіанти відповідей

алотропія

адсорбція

ізомерія

сублімація

Запитання 2

Стан, у якому вуглець проявляє найкращу адсорбційну здатність: 

варіанти відповідей


  

  

 

варіанти відповідей

активоване вугілля

кам’яне вугілля

 алмаз

 графіт

Запитання 3


Укажіть рядок, у якому наведено символи лише неметалічних елементів

варіанти відповідей

O, P, Mn, S

S, Cl, P, O

 Si, As, Al, Cl

 As, Al, S, Mn

Запитання 4

Із розбавленою сульфатною кислотою реагують:

варіанти відповідей

NaOH,Na2CO3,Na2O,Hg

Cu,ZnO, Zn(OH)2, NaCl

Zn,ZnO, Zn(OH)2, Na2SO4

 Mg, CuO, Ca(OH)2, Na2CO3

Запитання 5

Яку кристалічну ґратку має алмаз?

варіанти відповідей

атомну

молекулярну

металічну

йонну

Запитання 6

Леткі сполуки з Гідрогеном утворюють

варіанти відповідей

усі немелічні елементи

немелічні елементи IV- VII періодів

немелічні елементи IV- VIIІ періодів

усі немелічні і деякі металічні елементи

Запитання 7

Виберіть оксиди- гази, які мають різкий запах

варіанти відповідей

H2S , CO

SO2 , NO2

CO2, CO

SiO2, SO2

Запитання 8

Кислотні дощі спричиняють оксиди

варіанти відповідей

Силіцію (ІV) і Фосфору (V)

Сульфуру (IV) і Нітрогену(II) і (IV)

Карбону (II) і (IV) і Нітрогену(V)

Карбону (II) і (IV)

Запитання 9

Укажіть сполуки, які взаємодіють з водою

варіанти відповідей

SO2

SiO2

NaCl

CO2

Запитання 10

Укажіть формулу оксиду, гідрат якого є сульфатною кислотою

варіанти відповідей

SO3

CO2

SO2

SiO2

Запитання 11

Укажіть класифікаційну приналежність сполуки N2O5

варіанти відповідей

оксигеновмісна кислота


основний оксид


кислотний оксид


амфотерний оксид


Запитання 12

Укажіть ряд сполук, у якому є лише двоосновні кислоти

варіанти відповідей

H3AsO4, H3PO4, H3PO3


H2S, H2SO3, H2SіO3 

H3PO4, HCl, H2SO4

HF, H3AsO4, H2S

Запитання 13

Укажіть формулу кислотного оксиду

варіанти відповідей

 K2O

 CaO

CO2

Al2O3

Запитання 14

Укажіть сполуку, яка не належить до оксидів

варіанти відповідей

 SO2

H2SO4

H2O

MgO

Запитання 15

Укажіть ряд сполук, у якому є лише оксиди

варіанти відповідей

 CaO, K2SO3 , ZnO

Na2O, SO2, Fe2O3  

  CO2, HCl, NaOH


 SiO2, CaBr2, Li2O


Запитання 16

У якій сполуці Оксиген виявляє ступінь окиснення 0?

варіанти відповідей

H2O

O2

OF2

CO

Запитання 17

Оберіть реакцію нейтралізації

варіанти відповідей

Na2O+SO2=

NaOH+Zn(OH)2=

NaOH+HCl=

NaOH+SO2=

Запитання 18

Яке з рівнянь реакцій належить до окисно-відновних?

варіанти відповідей

2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4

NH4Cl = NH3 + HCl

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O

Запитання 19

З яким металом не взаємодіє хлоридна кислота?

варіанти відповідей

залізо

мідь

цинк

алюміній

Запитання 20

При взаємодії концентрованої нітратної кислоти з міддю утворюється

варіанти відповідей

сіль + водень

сіль + нітроген (2) оксид

сіль + нітроген (;4) оксид + вода

сіль + нітроген (2) оксид + вода

Запитання 21

При взаємодії концентрованої сульфатної кислоти з ртуттю утворюється

варіанти відповідей

сіль + водень

сіль + вода

сіль + сульфур (4) оксид +вода

сіль + сірка + вода

Запитання 22


Встановіть відповідність між назвою неметалу та його використанням:

1. сірка А. виготовлення інструментів для різання скла

Б. виробництво гуми

2. алмаз В. дезінфекційний засіб

3. азот Г. у виготовленні олівців

4. хлор Д. холодоагент

варіанти відповідей

1-Д 2-А 3-Б 4-В

1-А 2-Б 3-В 4-Б

1-Б 2-А 3-Д 4-В

1-В 2-Д 3-Г 4-Б

Запитання 23

Проаналізуйте твердження:

!. При взаємодії розведеної сульфатної кислоти з активними металами виділяється водень.

2.Метали не витісняють водню при взаємодії з нітратною кислотою

варіанти відповідей

правильне пише твердження 2

правильні обидва

правиьне лише твердження 1

немає правильної відповіді

Запитання 24

Яка алотропна модифікація фосфору є отруйною?

варіанти відповідей

білий фосфор

червоний фосфор

чорний фосфор

синій фосфор

Запитання 25

Адсорбція - це

варіанти відповідей

поглинання твердими речовинами газів та рідин

існування простих речовин в декільких алотропних модифікаціях

 взаємодія простих речовин неметалів з оксидами металів

окиснення неметалів

Запитання 26

Алотропія - це

варіанти відповідей

 явище існування 2 і більше простих речовин

окиснення неметалів


поглинання твердими речовинами рідин та газів

 взаємодія простих речовин неметалів з оксидами металів

Запитання 27

Вкажіть, яку із алотропних видозмін Карбону використовують при виробництві літій-йонних   батарей?


варіанти відповідей

графіт

фулерени

карбін

алмаз

Запитання 28

Укажіть метали , які взаємодіють із сульфатною кислотою (скористайтесь рядом активності металів):


варіанти відповідей

ртуть

мідь

кальцій

цинк

залізо

срібло

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест