Хімічний зв'язок і будова речовини

Додано: 7 квітня 2019
Предмет: Хімія, 11 клас
Тест виконано: 80 разів
20 запитань
Запитання 1

Укажіть, енергія якого хімічного зв'язку найменша:

варіанти відповідей

металічного

йонного

водневого

ковалентного

Запитання 2

Укажіть, енергія якого хімічного зв'язку найбільша:

варіанти відповідей

металічного

йонного

водневого

ковалентного

Запитання 3

Визначте порядок зв′язку в молекулах азоту та етину:

варіанти відповідей

подвійний

потрійний

одинарний

Запитання 4

Визначте порядок зв′язку в молекулах кисню та етену:

варіанти відповідей

подвійний

потрійний

одинарний

Запитання 5

Визначте порядок зв′язку в молекулах хлору та метану:

варіанти відповідей

подвійний

потрійний

одинарний

Запитання 6

Укажіть, як змінюється полярність та міцність зв′язку в ряді молекул

HF - HCl - HBr:

варіанти відповідей

як полярність, так і міцність зв′язку зростає

полярність зв′язку зростає, а міцність зменшується

як полярність, так і міцність зв′язку зменшується

полярність зв′язку зменшується, а його міцність зростає

Запитання 7

Укажіть, як змінюється енергія зв′язку в ряді молекул

F2 - O2 - N2:

варіанти відповідей

зростає

не змінюється

зменшується

спочатку зменшується, а потім зростає

Запитання 8

Укажіть типи орбіталей атомів, які перекриваються у процесі утворення молекул: HCl; F2; H2

варіанти відповідей

s i s; s i p; p i p

p i p; s i s; s i p

s i p; p i p; s i s

Запитання 9

Укажіть формули речовин з йонним типом зв′язку:

варіанти відповідей

Cl2

H2O

P4

KF

HBr

NaCl

Запитання 10

Укажіть формули речовин з ковалентним неполярним типом хімічного зв′язку:

варіанти відповідей

PH3

H2

CH4

NaF

O2

N2

Запитання 11

Укажіть формули речовин з ковалентним полярним типом хімічного зв′язку:

варіанти відповідей

F2

H2S

KCl

H2O

C2H6

NH3

Запитання 12

Укажіть формули речовин, які утворюють водневий зв′язок:

варіанти відповідей

NH2CH3

H2O

C2H5OH

C2H6

CH3COOH

СО2

Запитання 13

Укажіть формули речових, які мають металічний хімічний зв′язок:

варіанти відповідей

O2

Fe

Al

I2

Cu

NaCl

Запитання 14

Укажіть ряд речовин, якому відповідає такий перелік зв′язків:

ковалентний неполярний; ковалентний полярний; ковалентний донорно-акцепторний; іонний; металічний

варіанти відповідей

амоніак; метан; азот; поташ; цинк

водень; амоній сульфат; калій хлорид; фтор; вуглець

кисень; вода; нашатирний спирт; кухонна сіль; алюміній

вуглекислий газ; хлоридна кислота; метан; срібло; алмаз

Запитання 15

Укажіть формулу речовини з найбільшою кількістю ковалентних зв′язків:

варіанти відповідей

H2S

PH3

O2

N2

CH4

H2

Запитання 16

Укажіть речовину, в якій хімічний зв′язок найбільш полярний:

варіанти відповідей

гідроген сульфід

хлор

метан

гідрогенхлорид

Запитання 17

Укажіть формулу речовини, що має іонну кристалічну гратку в твердому стані:

варіанти відповідей

H2O

I2

Si

NaCl

Запитання 18

Укажіть, у якому ряді наведено речовини з атомною, молекулярною, іонною та металічною кристалічними гратками в твердому стані:

варіанти відповідей

алмаз, натрій хлорид, графіт, вольфрам

білий фосфор, вода, натрій, водень

кварц, мідь, азот, купрум (ІІ) хлорид

графіт, фтор, калій фторид, нікель

Запитання 19

Оберіть правильні твердження:

варіанти відповідей

Добру електричну провідність мають речовини з йонною кристалічною граткою

Для металів характерні пластичність, ковкість, теплопровідність та електропровідність, блиск

Леткі речовини мають йонну кристалічну гратку

Речовини з атомною кристалічною граткою мають високу твердість, тугоплавкість

Речовини, які мають запах та низьку температуру займання, є молекулярної будови

Бензин має різкий запах, тому є речовиною молекулярної будови

Запитання 20

Укажіть речовину за таким описом: зв′язок у сполуці йонний, за звичайних умов тверда, добре розчинна у воді

варіанти відповідей

амоніак

цинк оксид

купрум (ІІ) хлорид

кальцій карбонат

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест