Орфографічна норма

Додано: 30 березня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 110 разів
12 запитань
Запитання 1

Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

чесько/польський, західно/європейський, нью/йоркський

еколого/правничий, південно/західний, лісо/степовий

гірко/солоний, логіко/граматичний, медико/хірургічний

жовто/гарячий, емоційно/забарвлений, світло/брунатний

соціально/економічний, вагоно/ремонтний, жовто/бурий

Запитання 2

Усі слова з НЕ треба писати РАЗОМ у рядку

  

варіанти відповідей

не/вільник, не/вікно, не/хтувати

не/дуга, не/правда, не/навидіти

не/нависть, не/ягоди, не/притомніти

не/года, не/гриби, не/тямитися

Запитання 3

Укажіть рядок, де всі слова пишуться з НЕ і НІ разом

варіанти відповідей

А (не)дооцінюєте; (не)великий кабінет; (ні)чогісінько

Б (не)зібраний вчасно врожай; тут (ні)як пройти; (не)згода, а розбрат

В (не)орані поля; (не)притомніти; (не)потрібний нікому товар

Г (не)вигадані історії; (не)виконане учнем завдання; (ні)який

Запитання 4

Прислівники/співзвучні сполуки написані з помилкою в реченні.

варіанти відповідей

Їхали назустріч вітру.

Маю надію на зустріч.

Вони йшли нам на зустріч.

Ми поспішали на зустріч із поетом.

Запитання 5

(1) Авторка «зліплює» людей до/купи в одне неймовірне ціле – і виходять, здавалося б, фантастичні, а насправді цілком реальні історії. (2) Її романи ніби знаєш на/пам’ять, адже «ковтаєш» за одну ніч, а потім вони ще довго звучать у твоїй голові. (3) Іноді читати стає важко, але ти примушуєш себе рухатися вперед, сторінка за сторінкою, на/зустріч болю й захвату. (4) Разом з героями ми підіймаємося на/гору людських страждань, і падаємо вниз, чудово розуміючи, що все в цих книгах справжнє.  

Окремо в тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

до/купи

на/пам’ять

на/зустріч

на/гору

Запитання 6

(1) Тисячі дітей, не/збайдужілих до літератури, знають Івана Малковича – доброго дядечка-казкаря. (2) Після закінчення університету, незважаючи на різноманітні пропозиції, юнак, ще не/відомий нікому, починає вчителювати в сільській школі під Києвом. (3) Створені тут книги «Снігова королева», «Абетка», «Аліса в Дивокраї», «Тореадори з Васюківки», «Вінні-Пух» –справжні не/перевершені ніким витвори поліграфічного мистецтва. (4) В одному з не/давніх рейтингів «50 найкращих сучасних поетів» його прізвище посідає п’яте місце.   

Разом у тексті треба писати сполуку слів

варіанти відповідей

не/збайдужілих

не/відомий

не/перевершені

не/давніх

Запитання 7

Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс

варіанти відповідей

за/довго, поза/вчора, без/вісти

 хоч/не/хоч, на/гора, по/моєму

без/угаву, у/міру, по/братському

по/латині, хо/не/хоч, день/у/день

Запитання 8

10. Укажіть рядок слів, у кожному з яких правильно вказано місця переносу.

варіанти відповідей

А за-кла-да-ли, во-доп-ро-від, ко-рис-ний

Б на-дзем-ний, під-ве-ла, бро-джу

В ро-зі-рва-ти, ви-хо-див, від-зна-ка

Г кіл-ьце, за-гро-за, від-пу-щу

Запитання 9

У всіх словах якого рядка пишеться знак м’якшення?

варіанти відповідей

А п..єса, пенал..ті, об..єктив, порт..є

Б шансон..є, кан..йон, модел..єр, пен..юар

В Н..ютон, прем..єр, рел..єф, міл..ярд

Г Нел..сон, Гот..є, фал..сифікація, ін..юрколегія

Д об..єктивний, лоял.ний, вексел.., порт..є

Запитання 10

Апостроф ставиться в усіх словах у рядку

варіанти відповідей

А павіл..йон, В..єтнам, п..єдестал, н..юфаундленд

Б миш..як, бар..єр, еспан..йолка, пас..янс

В фельд..єгер, інтерв..ю, ін..єкція, кар..єра

Г дистриб..ютер, Женев..єва, кон..юктура, кур..йоз

Д інтерв..ю, б..язь, кутюр..є, Олів..є

Запитання 11

Подвоєні приголосні є в усіх словах рядка

варіанти відповідей

А ір..еальний, Рус..о, контр..революція, мір..а

Б коміс..ія, нет..о, ап..арат, сум..а

В груп..а, ім..іграція, кол..ектив, ман..а

Г Яс..и, ір..егулярний, шас..і, а..куратний

Д Дік..енс, Ніц..а, пан..а, лібрет..о

Запитання 12

9. Укажіть рядок, де в кожному випадку потрібно обрати велику літеру

варіанти відповідей

А (К,к)онституція України, (Р,р)ектор університету

Б (З,з)апорізький (А,а)втомобільний завод, (К,к)иївські вулиці

В (М,м)іністерство (Ф,ф)інансів україни, епоха (В,в)ідродження

Г собака (Б,Б)ілий (Б,б)ім (Ч,ч)орне (В,в)ухо, місто (Ж,ж)овті (В,в)оди

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест