Контрольна робота з теми "Перпендикулярні та паралельні прямі.Координатна площина"

Тест виконано: 313 разів
17 запитань
Запитання 1

На скільки четвертей ділять прямокутну систему координат координатні осі?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Вісь Ох називають...

варіанти відповідей

віссю ординат

 віссю абсцис

 віссю симетрії

 віссю руху

Запитання 3

Вісь Оу називають...

варіанти відповідей

  віссю абсцис

 віссю симетрії

віссю руху

 віссю ординат

Запитання 4

Записуючи координати точки на першому місці ставлять?

варіанти відповідей

 нуль

  абсцису

 ординату

 немає різниці

Запитання 5

Дано точки з координатами( -4;2); ( -4; -3); (3;2), (3;-3)Побудуй у зошиті. Яка фігура утворилася?

 

варіанти відповідей

 пряма

 відрізок

 чотирикутник

прямокутник

Запитання 6

Точки, які лежать на осі ординат мають абсцису, яка дорівнює?


 

варіанти відповідей

-2

2

0

6

Запитання 7

Які із даних точок мають ординату 4?


варіанти відповідей

 А (6;-4)

  В (4;6)

 Р ( 6;0)

 Т (3;4)

С (-6;3)

Запитання 8

Точки, які лежать на осі абсцис мають ординату, яка дорівнює?


 

  

варіанти відповідей

 2

  -2

 7

  0

Запитання 9

Які із заданих точок мають абсцису 5?


  

варіанти відповідей

 А (4;5)

  Р (-3;2)

В (5;4)

С( 4;-3)

Запитання 10

Як називають дві прямі, які лежать в одній площині і не перетинаються?


 

варіанти відповідей

 перпендикулярними

 прямими, які не перетинаються

 паралельними

мимобіжними

Запитання 11

Якщо дві прямі мають спільну точку, то вони...

  

варіанти відповідей

 не перетинаються

перетинаються

  паралельні

співпадають

Запитання 12

Які дві прямі називають перпендикулярними ?

 

  

варіанти відповідей

 Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються.

 Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони не паралельні.

Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони не перетинаються.

 Дві прямі називають перпендикулярними, якщо вони перетинаються під прямим кутом.

 

Запитання 13

На рисунку зображено графік залежності шляху S мотоцикліста від часу t. Якою була швидкість мотоцикліста до зупинки?


 

 

варіанти відповідей

 5 м ∕ с

 500 м ∕ с

2, 5 м ∕ с

 50 м ∕ с

Запитання 14

Виберіть всі точки які будуть знаходитись в ІV координатній чверті А( 2; -5), С(7;0), D( 1; -4),B(9; 2),G(1;-1),T(0;9), E( - 3;6), H(4;0)


 

варіанти відповідей

 A

 B

 C

  D

 G

 T

  E

 H

Запитання 15

Виберіть всі точки які будуть знаходитись в ІІІ координатній чверті А( - 3; -5), С(6;0), D( -2; -4),B(8; 2),G(-1;-2),T(0;6), E(-1;-6), H(3;0)


 

варіанти відповідей

  A

 B

 C

 D

  G

  T

 E

  H

Запитання 16

Вибрати всі точки для яких виконується умова > 0, y ≥ 0

варіанти відповідей

 


варіанти відповідей

 A

 B

 C

 D

 N

F

 H

  E

Запитання 17

Вибрати всі точки для яких виконується умова ≤ 0, y < 0


 


варіанти відповідей

 A

  B

 C

  D

 N

  F

  H

 E

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест