Контрольна робота з теми '' Світлові явища''

Додано: 21 листопада 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
9 запитань
Запитання 1

Швидкість світла дорівнює...

варіанти відповідей

300 тис. км/с

300 км/с

200 тис. км/с

3 тис. км/с

Запитання 2

Недолік короткозорості виправляють окулярами ...

варіанти відповідей

тільки із збиральними лінзами

 із звичайного скла

 тільки із розсіювальними лінзами

 із збиральними і із розсіювальними лінзами

Запитання 3

Як називається явище розкладання білого світла на кольори ?

варіанти відповідей

відбивання

заломлення

дисперсія

дифракція

Запитання 4

Білий колір снігу пояснюється

варіанти відповідей

відбиванням блакитної частини спектру

заломленням світла

поглинанням всіх кольорів спектра

відбиванням всіх кольорів спектра

Запитання 5

Акомодація - це ...

варіанти відповідей

здатність ока пристосовуватися до різної освітленості

 здатність кришталика змінювати свою кривизну, в разі зміни відстані до розглядуваного предмета

здатність ока фокусуватися лише на близьких предметах

здатність ока фокусуватися лише на віддалених предметах

Запитання 6

Промінь світла падає з повітря у воду під кутом 50°. Кут між відбитим і заломленим променями становить 100°. Обчисліть кут заломлення променя.

варіанти відповідей

30°

50°

100°

150°

Запитання 7

Що є причиною заломлення світла?

варіанти відповідей

Зміна траєкторії поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.


Зміна швидкості поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

 Зміна напряму поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.


 Зміна кута поширення світла в разі переходу з одного прозорого середовища в інше.

Запитання 8

Яка фокусна відстань відстань та оптична сила лінзи, якщо відстань від лампи до лінзи 20 см, а від лінзи до зображення лампи 50 см?

варіанти відповідей

F = 0,2 м, D = 8 дптр.

 F ≈ 0,14 м, D = 7 дптр.

F ≈ 0,14 м, D = 1,7 дптр.

 F ≈ 0,17 м, D = 7 дптр.

Запитання 9

Оптична сила лінзи дорівнює -2 дптр. Яка це лінза та якою є відстань між її фокусами?

варіанти відповідей

збиральна, 1 м

розсіювальна, 1 м

розсіювальна, 50 см

розсіювальна, 2 м

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест