10 липня о 18:00Вебінар: Мультфільм за 5 хвилин: онлайн-сервіси для створення анімації та монтажу

Контрольна робота з теми "Вода"

Додано: 22 травня
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 398 разів
15 запитань
Запитання 1

Фізичні властивості води

варіанти відповідей

без запаху

має смак

кипить при температурі 1000С

безбарвна рідина

рідина блакитного кольору

Запитання 2

Вкажіть густину води

варіанти відповідей

2,1 г/см3

1 г/см3

1,2 г/см3

2 г/см3

Запитання 3

Розчини бувають:

варіанти відповідей

газоподібні

рідкі

тверді

всі варіанти правильні

Запитання 4

Основними компонентами розчину є:

варіанти відповідей

розчинник

домішки

розвинена речовина

суміш

Запитання 5

Розчин, у якому за даної температури речовина більше не може розчинятися, називають...

варіанти відповідей

ненасиченим

насиченим

перенасиченим

Запитання 6

Масова частка розчиненої речовини - це...

варіанти відповідей

відношення маси розчину до маси розчиненої речовини

Сума маси розчиненої речовини та маси розчину

відношення маси розчиненої речовини до маси розчину

різниця маси розчину та маси розчиненої речовини

Запитання 7

Масова частка виражається у...

варіанти відповідей

грамах

відсотках

частках одиниці

кілограмах

Запитання 8

Як ви вважаєте, яку речовину потрібно вважати розчиненою речовиною, якщо для приготування сплаву використали 8 г міді та 2 г золота?

варіанти відповідей

мідь

золото

мідь і зрлото

олово

Запитання 9

Обчисліть масову частку калій хлориду у розчині, одержаного розчиненням 10 г КСl у 80 мл води.

варіанти відповідей

9%

11%

12,5%

25%

Запитання 10

Які маси цукру і води потрібно взяти для приготування 300 г розчину з масовою часткою 5%?

варіанти відповідей

285 г води та 60 г цукру

285 г води та 15 г цукру

315 г води та 60 г цукру

315 г води та 15 г води

Запитання 11

Індикатор - це...

варіанти відповідей

речовини, що пришвидшують хімічну реакцію

речовини, що змінюють своє забарвлення під дією лугу або кислоти

речовини, що призупиняють хімічну реакцію

Запитання 12

Яким індикатором неможливо виявити кисле середовище розчину?

варіанти відповідей

лакмус

фенолфталеїн

універсальний індикатор

метиловий оранжевий

Запитання 13

Яке забарвлення має фенолфталеїн у лужному середовищі?

варіанти відповідей

червоне

жовте

малинове

безбарвне

Запитання 14

Яке забарвлення має лакмус у кислому середовищі?

варіанти відповідей

червоне

жовте

синє

фіолетове

Запитання 15

Кислотні дощі - це усі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, туман, град, що містять...

варіанти відповідей

сполуки Сульфуру

сполуки Нітрогену

сполуки Сульфуру та Нітрогену

сполуки Карбону та Нітрогену

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест