9 клас Контрольна робота за 2 семестр

Додано: 22 травня 2023
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 763 рази
16 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу гомологів метану:

варіанти відповідей

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n+1

CnH2n

Запитання 2

Обчисліть суму коефіцієнтів у рівнянні згоряння метану

варіанти відповідей

8

6

4

9

Запитання 3

Визначте правильне рівняння реакції.

варіанти відповідей

2CH3COOH + MgO → (CH3COO)2Mg + H2

 2CH3COOH + Mg(OH)2 → (CH3COO)2Mg + 2H2O

2CH3COOH + Mg → Mg(CH3COO)2 + H2

2CH3COOH + Mg → CH3COMg + H2O

Запитання 4

Вкажіть молекулярну формулу етанової кислоти

варіанти відповідей

СН3СООН

НСООН

С2Н5ОН

Запитання 5

Ацетилен (етин) має:

варіанти відповідей

 потрійний зв'язок у молекулі (≡)

подвійний зв'язок у молекулі (=)

одинарний зв'язок у молекулі (-)

Запитання 6

Які з перелічених речовин відносять до одноатомних спиртів?

варіанти відповідей

гліцерол

етанол

тристеарат

метанол

Запитання 7

Які речовини є продуктами реакції горіння етанолу?

варіанти відповідей

Вуглекислий газ

Водень

Вода

Натрій етилат

Запитання 8

Функціональна група -COOH має назву:

варіанти відповідей

карбонільна

карбоксильна

спиртова

ефірна

Запитання 9

Вкажіть речовини, що належать до вуглеводів

варіанти відповідей

етанол

глюкоза

етанова кислота

сахароза

гліцерол

крохмаль

тристеарин

целюлоза

Запитання 10

Оберіть найпростішу органічну сполуку

варіанти відповідей

 метан

етен

метанова кислота

ацетилен

бутан

пентен

Запитання 11

Оберіть сполуки, які належать до оксигеновмісних органічних речовин

варіанти відповідей

пропанол

оцтова кислота

амінооцтова кислота

гліцерол

етилен

сахароза

Запитання 12

Оберіть неможливі взаємодії

варіанти відповідей

хлорування метану

бромування етину

гідрування пентану

горіння етену

розчинення натрію в етанолі

полімеризація гексану

Запитання 13

Молекулярна формула сорбіту - С6Н8(ОН)6. Укажіть, до якого класу органічних речовин відносять цю речовину.

варіанти відповідей

багатоатомні спирти

карбонові кислоти

одноатомні спирти

вищі карбонові кислоти

Запитання 14

Укажіть масу (г) молочної кислоти СН3-СН(ОН)-СООН кількістю речовини 2 моль

варіанти відповідей

45

90

180

240

Запитання 15

Укажіть відношення об'ємів газоподібних речовин у хімічній реакції, рівняння якої С4Н8 + 6О2 → 4СО2 + 4Н2О

варіанти відповідей

 6 : 1 : 4

 1 : 6 : 4

 4 : 6 : 1

 1 : 4 : 6

Запитання 16

Укажіть об'єм карбону (IV) оксиду (м3), який утвориться внаслідок згоряння 100 м3 етену

варіанти відповідей

50

110

200

44,8

250

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест