Контрольна робота за ІІ семестр Загальні суспільно географічні закономірності світу. Суспільна географія України.

12 запитань
Запитання 1

Світосистема це-

варіанти відповідей

складний земний простір, розташований на конкретній території, який розвивається у часі та охоплює всі сфери географічної оболонки

результат і процес формування глобальної географічної єдності в системі " суспільство - природа"

процес зростання взаємозалежності та взаємозв'язку між державами й народами на основі світової економічної, політичної та культурної інтеграції

Запитання 2

В історії людства виділено чотири фази демографічного переходу. На якій фазі знаходиться Україна?

варіанти відповідей

I фаза

II фаза

III фаза

IV фаза

Запитання 3

Оберіть великий світовий центр імміграції:

варіанти відповідей

країни Південно - Східної Азія

багаті нафтодобувні країни Південно - Західної Азії

країни Східної Азії

Запитання 4

Глобалізація виступає процесом формування:

варіанти відповідей

світосистеми

географічного простору

людського суспільства

Запитання 5

Вкажіть три міжнародні організації до складу яких входить Україна.

варіанти відповідей

ООН

ЄС

НАТО

ГУАМ

СНД

ОЧЕС

ОПЕК

Запитання 6

Процес відтоку міського населення до сільської місцевості це -

варіанти відповідей

урбанізація

субурбанізація

хибна урбанізація

деурбанізація

Запитання 7

До складу транспортно-логістичної системи не входить:

варіанти відповідей

всі види транспорту

транспортна мережа

фінансові установи

працівники залізниці

Запитання 8

Основна частина економічно-активного населення України зайнята у:

варіанти відповідей

первинному секторі економіки

вторинному секторі економіки

третинному секторі економіки

Запитання 9

Скільки європейських транспортних коридорів проходить територією України.

варіанти відповідей

8

4

5

6

Запитання 10

Основним регіоном міжнародного туризму за кількістю приїздів ( 50% світових) є:

варіанти відповідей

Азія

Європа

Північна Америка

Африка

Запитання 11

За якими показниками визначають рівень суспільно-економічного розвитку держави:

варіанти відповідей

ВВП- валовий внутрішній продукт

ПКС - пакет купівельної спроможності

ІЛР -індекс людського розвитку

Запитання 12

До технопарків України відносять:

варіанти відповідей

Біополіс

Берег озера

Інститут монокристалів

Кулім

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест