Контрольна робота №5 за темою: "Атомна і ядерна фізика"

Додано: 16 травня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 7 разів
10 запитань
Запитання 1

Яке співвідношення між масою ядра mя і сумою мас протонів Zmp і нейтронів Nmn, з яких складається це ядро?

варіанти відповідей

mя> Zmp + Nmn

mя < Zmp + Nmn

mя = Zmp + Nmn

Запитання 2

"Під час переходу з одного стаціонарного енергетичного стану в інший атом випромінює або поглинає квант електромагнітної енергії". Це формулювання...

варіанти відповідей

Закону радіоактивного розпаду

1-й постулат Бора

2-й постулат Бора

Гіпотеза де Бройля

Запитання 3

Збуджені атоми розріджених газів, які практично не взаємодіють між собою, дають...

варіанти відповідей

Лінійчастий спектр

Смугастий спектр

Неперервний спектр

Спектр поглинання

Запитання 4

На явищі конденсації перенасиченої пари на іонах, що утворюються вздовж траєкторії руху зарядженої частинки, грунтується дія...

варіанти відповідей

Камери Вільсона

Лічильника Гейгера-Мюллера

Сцинтиляційного лічильника

Фотоемульсії

Запитання 5

Яким чином у ядрі атома може утворитися позитрон?

варіанти відповідей

Внаслідок анігіляції

Внаслідок перетворення нейтрона на протон

Внаслідок перетворення протона на нейтрон

Запитання 6

Для іонізації атома Нітрогену необхідна енергія 23,2 ⋅10-19 Дж. Записати це значення в електрон-вольтах. (е=1,6⋅ 10-19 Кл).

варіанти відповідей

14,5 еВ

37,12 еВ

24,8 еВ

21,6 еВ

Запитання 7

Внаслідок термоядерних реакцій маса Сонця зменшується щосекунди на 4 ⋅109 кг. Яку енергію випромінює Сонце щосекунди? (с=3⋅ 108 м/с)

варіанти відповідей

36⋅ 1017 Дж

36 ⋅1025 Дж

12 ⋅1025 Дж

12 ⋅1017 Дж

Запитання 8

Ізотоп полонію 84Ро216 утворився з ізотопу торію 90Тh232. Скільки α-розпадів і β-розпадів відбулися при цьому?

варіанти відповідей

4 α-розпади і 2 β-розпади

2 α-розпади і 4 β-розпади

3 α-розпади і 3 β-розпади

2 α-розпади і 2 β-розпади

Запитання 9

Визначити питому енергію зв'язку ядра літію 37. Маса ядра літію - 7,01601 а.о.м., маса протона - 1,00783 а.о.м., маса нейтрона - 1,00866 а.о.м.

варіанти відповідей

5,6 МеВ/нукл.

39,23 МеВ/нукл.

0,042 МеВ/нукл.

0,56 МеВ/нукл.

Запитання 10

Дописати рівняння реакції та визначити поглинається чи виділяється при цьому енергія:

5В10 + 0n137+?

Маси ядер: 5В10 -10,01294 а.о.м., 0n1 - 1,00866 а.о.м., 37- 7,01601 а.о.м., 2He4 - 4,00260а.о.м., 1H1 - 1,00783а.о.м.

варіанти відповідей

2He4, поглинається

1H1, поглинається

2He4, виділяється

1H1, виділяється

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест