Контрольна робота за темою: «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики».

Додано: 26 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
5 запитань
Запитання 1

У ядрі атома Купруму 29 протонів і 35 нейтронів. Яка кількість електронів у цьому атомі?

варіанти відповідей

6 електронів

35 електронів

29 електронів

Запитання 2

Яка з наведених нижче ядерних реакцій є реакцією β-розпаду?

варіанти відповідей
Запитання 3

Установіть відповідність між кількістю складників нукліда та власне нуклідом.

варіанти відповідей

1 - А

2 - Г

3 - Б

4 - В

1 - Б

2 - Г

3 - А

4 - В

1 - В

2 - А

3 - Г

4 - Б

Запитання 4

Заряд ядра атома деякого хімічного елемента становить 3,2·10–19 Кл. Який це елемент?

варіанти відповідей

Гелій

Германій

Калій

Літій

Запитання 5

Завдання зараховується у разі надсилання розв'язку.

Унаслідок трьох α- і двох β-розпадів деякого материнського ядра утворилося ядро Полонію 21384Рo. Визначте материнське ядро.

варіанти відповідей

23592U

22588Ra

23490Th

21382Pb

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест