14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Контрольна робота за темою "Гетьманщина в другій половині ХVІІ - першій половині ХVІІІ століття" (3 варіант)

Додано: 19 травня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 237 разів
27 запитань
Запитання 1

Які статті підписав І.Мазепа з московським царем?

варіанти відповідей

Березневі

Коломацькі

Решетилівські

Запитання 2

Якому соціальному стану найбільше уваги приділяв І. Мазепа, розбудовуючи державу?

варіанти відповідей

селянам

міщанам

козацькій еліті

Запитання 3

Який перший вищий навчальний заклад з'явився на Лівобережній Україні у 1700 році?

варіанти відповідей
Запитання 4

Визначальна риса внутрішньої політики Івана Мазепи - об'єднання земель в єдине державне утворення. Які землі прагнув об'єднати гетьман?

варіанти відповідей

Лівобережжя та Правобережжя

Лівобережжя, Правобережжя, Запоріжжя та Слобожанщина

Лівобережжя, Слобожанщина та Запоріжжя

Запитання 5

Які полки дозволялося створити на території Правобережної України?

варіанти відповідей

Корсунський

Подільський

Брацлавський

Фастівський

Київський

Богуславський

Запитання 6

З яким завданням від Петра І прийшов Іван Мазепа на Правобережну Україну у 1704 році?

варіанти відповідей

Підтримати повстання під проводом Семена Палія, виступити проти польського короля Августа ІІ

Прийти на допомогу польському королю Августу ІІ, придушити повстання під проводом Семена Палія

Запитання 7

Назвіть хронологічні межі Північної війни

варіанти відповідей

1720-1721

1702-1704

1700-1721

Запитання 8

Які українські землі були втягнуті у Північну війну та воювали на боці Петра І?

варіанти відповідей

Гетьманщина

Правобережна Україна

Запорізька Січ

Слобожанщина

Запитання 9

Чи видав султан Туреччини Івана Мазепу за 300 тисяч талерів на вимогу Петра І?

варіанти відповідей

Так

Видав за більшу суму

Ні

Запитання 10

Наприкінці жовтня 1708 року Іван Мазепа, нібито виконуючи наказ Петра І, виступає назустріч шведському війську, щоб...

варіанти відповідей

зупинити наступ на Московську державу

перейти на бік Карла ХІІ

домовитися з шведами, щоб не чинили шкоди мирному населенню

Запитання 11

Кошовий отаман Запорізької Січі, який підтримав Івана Мазепу у Північній війні:

варіанти відповідей

Кость Гордієнко

Іван Сірко

Максим Кривоніс

Запитання 12

Кого зображено на картині?

варіанти відповідей

Івана Мазепу та Карла ХІІ після Полтавської битви

Карла ХІІ та Петра І в момент обговорення мирного договору після Полтавської битви

Івана Мазепу та Петра І після Полтавської битви

Запитання 13

Яку посаду займав Пилип Орлик за гетьманування Івана Мазепи?

варіанти відповідей

осавул

генеральний писар

суддя

Запитання 14

Конституцію Пилипа Орлика вважають першою в історії людства конституцією демократичного суспільства, тому що... (декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

ухвелено рішення про соціальну підтримку сиріт, козацьких вдів, убогих...

в ній були прописані обіцянки українському народові

в документі були вказані права та обов'язки як правлячої верхівки, так і народу

в ній закладено основні принципи поділу влади на три гілки - законодавчу, виконавчу, судову

затверджено принцип виборності й підзвітності всіх державних посад

цей документ складали представники з народу разом з Пилипом Орликом

Запитання 15

Яка релігія проголошувалася державною за Конституцією Пилипа Орлика?

варіанти відповідей

православ'я

католицизм

греко-католицька (уніатська)

Запитання 16

Після знищення Батурина в помсту Іванові Мазепі за зраду Петро І переносить столицю Гетьманщини до міста ...

варіанти відповідей

Глухова

Гадяча

Києва

Запитання 17

Чи були підписані Петром І Решетилівські статті, запропоновані Іваном Скоропадським, як підтвердження прав і вольностей Гетьманщини у 1708 році?

варіанти відповідей

Так

Так, але пізніше

Ні

Запитання 18

Оберіть пункти, що стосуються заходів царського уряду щодо економіки Гетьманщини після Полтавської битви

варіанти відповідей

заборона торгівлі із Центральною та Західною Європою

заборона вживання української мови в діловодстві Гетьманщини

запровадження в обіг на українських землях мідних монет

перетягування українських діячів культури, освіти, науки до Москви та Петербурга

перетворення Київської митрополії на звичайну єпархію Російської православної церкви

перебування численного царського війська на українських землях коштом українського населення

вислання всіх правобережних студентів Києво-Могилянської академії

Запитання 19

Оберіть офіційну назву Гетьманщини

варіанти відповідей

Військо Запорозьке

Вольності Війська Запорозького Низового

Запорізька Січ

Запитання 20

В добу Руїни (50-70-ті роки ХVІІ століття) на території українських земель одночасно існувало ...

варіанти відповідей

дві держави (Гетьманщина та Запорожжя)

три держави (Правобережна та Лівобережна Гетьманщини і Запорожжя)

чотири держави (Правобережна та Лівобережна Гетьманщини, Вольності Війська Запорозького Низового та Запорожжя)

Запитання 21

Історики зазначають існування сімох Запорізьких Січей. Кожного разу, після знищення однієї, козаки закладали іншу. Чортомлицька Січ була зруйнована 14 травня 1709 року. Кого з війська, направленого Петром І для знищення Запорізької (Чортомлицької) Січі, вцілілі після розправи козаки вважали своїм особистим ворогом?

варіанти відповідей

полковника Петра Яковлєва

генерала Григорія Волконського

прилуцького полковника Гната Галагана

Запитання 22

У яких зображених на малюнках книгах започатковано утотожнення (однаковість, спільність) історії українського та російського народу?

варіанти відповідей
Запитання 23

Оберіть варіант, в якому зазначено відмінність розвитку науки на українських землях в період Гетьманщини та в Європі

варіанти відповідей

переслідування науковців церквою

заборона на розгляд з наукової точки питань, пов'язаних з регігією

науковцями були самі релігійні діячі, тому церква не чинила опору

Запитання 24

Оберіть тези, в яких сформульовано КОЗАЦЬКУ точку зору щодо історії українського народу

варіанти відповідей

московський цар - нащадок руських князів

право на існування козацької держави випливає з давності права їхніх предків на освоєні ними території

боротьба Московського царства в ІІ половині ХVІІ ст. за українські землі - не загарбницька, а боротьба за повернення земель, загарбаних чужинцями

історії українського народу немає, бо це слов'янське населення російської держави

Військо Запорозьке захищає інтереси руського (не російського) загалу, оскільки захищає благочестиву віру

козацьке повстання - не бунт, а опір порушникам прав і вольностей "шляхетних козаків"

Запитання 25

Яка будівля вважалася шедевром української цивільної архітектури ХVІІІ століття?

варіанти відповідей

Кам'яниця Лизогуба і Мазепи в Чернігові

Київський магістрат

Богоявленський собор

Запитання 26

На малюнку зображено один із невеликої кількості збережених зразків скульптури періоду Гетьманщини - іконостас другої половини ХVІІ століття церкви села Матіївка на Чернігівщині. Що стало однією із причин знищення скульптурної спадщини доби козацького бароко?

варіанти відповідей

вивезення до Росії скульптур козацького бароко

спалення будівель українських храмів представниками російської церкви

введення церквою та світською владою певних обмежень на барокові іконостасні скульптури у 20-их рр.ХVІІІ ст

Запитання 27

Автором посібника "Граматика мусікійська" (1677) був...

варіанти відповідей

теоретик та композитор Микола Дилецький

церковний діяч, педагог, учений, письменник Феофан Прокопович

письменник та філософ Григорій Сковорода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест