Контрольна робота за темою "Гетьманщина в другій половині ХVІІ - першій половині ХVІІІ століття" (2 варіант)

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 84 рази
27 запитань
Запитання 1

Коли Івана Мазепу обрали гетьманом?

варіанти відповідей

25 липня 1686 року

25 липня 1687 року

25 липня 1688 року

Запитання 2

Хто сказав: "При кому козаки, при тому й залишається Україна"?

варіанти відповідей

московський цар Петро І

король Речі Посполитої Ян ІІІ Собеський

Гетьман Іван Мазепа

Запитання 3

Яка територія була охоплена козацьким повстанням під проводом Семена Палія?

варіанти відповідей

Київщина, Брацлавщина, частина Волині

Чернігово-Сіверщина, Переяславщина, Полтавщина

Волинь, Галичина, Київщина

Запитання 4

Яким чином воєнні дії царської армії впливали на українське населення? (кілька варіантів)

варіанти відповідей

міщани і селяни змушені були утримувати військо, яке перебувало на їхній території

сплачували військовий податок

козаки також мусили брати участь у цих воєнних діях

повинні були супроводжувати царське військо, аби воно не нападало на мирних жителів

Запитання 5

На чиїй стороні воювали козаки на початку Північної війни?

варіанти відповідей

Московської держави

Швеції

Гетьманщини

Запитання 6

Термін "анатема" або "анафема" має наступне значення:

варіанти відповідей

возвеличення

поклоніння

вигнання, прокляття

Запитання 7

Під яким містом відбувся генеральний бій Північної війни 27 червня 1709 року?

варіанти відповідей

Пилявці

Полтава

Переяслав

Запитання 8

Продовжте речення та оберіть всі правильні, на вашу думку, варіанти: Полтавська битва 27 червня 1709 року...

варіанти відповідей

завершилася перемогою шведів

підняла авторитет Московської держави на міжнародній арені

стала переломним моментом у Північній війні

сприяла розквіту Гетьманщини

закінчилася перемогою армії Московського царства

Запитання 9

Хто став гетьманом України в еміграції після Івана Мазепи?

варіанти відповідей

Кость Гордієнко

Іван Скоропадський

Пилип Орлик

Андрій Войнаровський

Запитання 10

На фоні фотокопій якого важливого для України документа зображено Пилипа Орлика на малюнку?

варіанти відповідей

"Ординації Війська Запорозького..."

"Пакти і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького"

Березневі статті

Гадяцькі пункти

Запитання 11

Про що йшлося у вступі до Конституції Пилипа Орлика?

варіанти відповідей

Структуру цього документа

Біографія Пилипа Орлика

Короткий виклад історії українського народу

Запитання 12

Загарбницькі плани сусідів українських земель, непевність союзників, слабкість зібраних військових сил Пилипа Орлика, незручність політичного моменту, нерозуміння європейськими державами наслідків швидкого зміцнення Московського царства, відсутність єдності духу українського народу - це перелік...

варіанти відповідей

невдач Пилипа Орлика

причин невдач Пилипа Орлика

приводів до воєнних дій Пилипа Орлика

наслідків невдач Пилипа Орлика

Запитання 13

Іван Скоропадський склав перед московським царем присягу на початку ...

варіанти відповідей

ХVІІ століття

ХVІІІ століття

ХІХ століття

Запитання 14

Кому стали належати відібрані на знак помсти у прихильників Івана Мазепи землі та маєтки?

варіанти відповідей

простим селянам

гетьману

російським вельможам

Запитання 15

Коли та з якою метою була створена Перша Малоросійська колегія?

варіанти відповідей

29 квітня 1708 року як допоміжний орган Івану Скоропадському в управлінні Гетьманщиною

29 квітня 1721 року як допоміжний орган Петру І в управлінні Російською імперією

29 квітня 1722 року для нагляду та керівництва Лівобережною Україною

Запитання 16

В якому році та між якими державами було підписане Андрусівське перемир'я, за яким територія українських земель була поділена навпіл?

варіанти відповідей

1665 рік, між Московською державою та Швецією

1667 рік, між Російською імперією та Річчю Посполитою

1667 рік, між Річчю Посполитою та Московським царством

1667 рік, між Московським царством та Гетьманщиною

Запитання 17

З яким кошовим отаманом під час Північної війни Іван Мазепа уклав угоду про взаємопідтримку?

варіанти відповідей

Костем Гордієнком

Іваном Сірком

Гнатом Галаганом

Запитання 18

Які точки зору в суспільстві періоду Гетьманщини впливали на формування образу майбутньої України ?

варіанти відповідей

промосковська та козацька

промосковська та релігійна

козацька та релігійна

Запитання 19

Про яку угоду йдеться в листі?

варіанти відповідей

"Андрусівське перемир'я" (1667 р.)

"Бахчисарайський мирний договір" (1681 р.)

"Вічний мир" (1686р.)

Запитання 20

Ця історична постать стала відомою завдяки тому, що є першим упорядником життя православних святих (праця "Четьї Мінеї"). Також він описував різні релігійні чуда. Оберіть його ім'я

варіанти відповідей

Йоаникій Галятовський

Данило Туптало (Ростовський)

Лазар Баранович

Запитання 21

Соціальна база (фінансова підтримка) українського архітектурного стилю періоду Гетьманщини

варіанти відповідей

церква

можновладці

козацтво

Запитання 22

До якого виду портретів належить цей портрет?

варіанти відповідей

ктиторський

епітафія

сарматський

Запитання 23

Партесний хоровий концерт - це...

варіанти відповідей

світські виступи митців слова - поетів

церковне хорове багатоголосся

звучання музичних інструментів, які супроводжують хор

Запитання 24

На які країни орієнтувався І.Мазепа, розбудовуючи державу?

варіанти відповідей

Країни Західної Європи

Московія

Запитання 25

Який із навчальних закладів Гетьманщини І.Мазепа вважав лабораторією, де мали куватися національно-свідомі, віддані козацькій справі люди

варіанти відповідей
Запитання 26

Після сплати Петром І великої суми татарському війську, по закінченню невдалої для Московського царства битви біля річки Прут, укладено Прутський мирний договір. Між якими державами?

варіанти відповідей

Московським царством і Гетьманщиною

Московським царством і Кримським ханством

Гетьманщиною і Кримським ханством

Запитання 27

Пилип Орлик помер...

варіанти відповідей

24 травня 1744 року

24 травня 1742 року на українській землі

24 травня 1742 року в еміграції

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест