Контрольна робота за темою "Гетьманщина в другій половині ХVІІ - першій половині ХVІІІ століття" (1 варіант)

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 136 разів
27 запитань
Запитання 1

Який договір між Московією та Річчю Посполитою був підписаний у 1686 році?

варіанти відповідей

Андрусівське перемир'я

Трактат про Вічний мир

Коломацькі статті

Запитання 2

Яку назву заборонив вживати цар стосовно України?

варіанти відповідей

Малоросія

Україна

Гетьманщина

Запитання 3

Якій із галузей системи державотворення найбільше уваги приділив Іван Мазепа?

варіанти відповідей

культурно-освітній

торгівельній

промисловій

Запитання 4

На якій книзі, подарованій І.Мазепою Переяславському собору, кожен Президент складає присягу українському народові?

варіанти відповідей

Острозька Біблія

Конституція України

Пересопницьке Євангеліє

Запитання 5

Які із перерахованих держав давали козакам обіцянки, аби залучити їх на свою сторону? (три правильні відповіді)

варіанти відповідей

Річ Посполита

Швеція

Московська держава

Османська імперія

Священна Римська імперія

Запитання 6

Який полковник стояв на чолі Фастівського полку?

варіанти відповідей

Андрій Абазин

Захарій Іскра

Семен Палій

Самусь

Запитання 7

Невдале повстання на Правобережній Україні під проводом Семена Палія допомогло частково здійснити найбільшу мрію Івана Мазепи. Яку саме?

варіанти відповідей

об'єднати Правобережну та Лівобережну Україну

помститися повстанцям, які заважали розбудовувати державу

стати відомим через придушення масового козацького повстання

Запитання 8

Оберіть держави, які створили коаліцію у Північній війні

варіанти відповідей

Річ Посполита

Московське царство

Швеція

Данія

Саксонія

Запитання 9

У результаті якої події Іванові Мазепі вдалося об'єднати Лівобережну та Правобережні Україну?

варіанти відповідей

перемоги під містом Нарва

підписання угоди між Гетьманщиною та Річчю Посполитою

придушення повстання під проводом Семена Палія

Запитання 10

Іван Мазепа помер в селі Варниця поблизу Бендер (тоді володіння Османської імперії, зараз - Молдавія)

варіанти відповідей

21 вересня 1709 року

21 вересня 1710 року

21 вересня 1711 року

Запитання 11

За наказом Петра І столиця Гетьманщини Батурин повиннна бути стерта з лиця землі. Проте Батурин був неприступною фортецею. Як московським військам вдалося його знищити?

варіанти відповідей

жителі Батурина злякалися і здалися

зрадник Іван Ніс показав таємний хід

сили були не рівні

Запитання 12

Продовжте речення та оберіть всі правильні, на вашу думку, варіанти: Полтавська битва 27 червня 1709 року...

варіанти відповідей

завершилася перемогою шведів

підняла авторитет Московської держави на міжнародній арені

стала переломним моментом у Північній війні

сприяла розквіту Гетьманщини

закінчилася перемогою армії Московського царства

Запитання 13

Оберіть географічні об'єкти, які проходили шведи та козаки під час відступу після Полтавської битви 1709 року

варіанти відповідей

Очаків

Одеса

фортеця Перевалочна

Бендери

фортеця Акерман

Запитання 14

Вкажіть дату обрання Пилипа Орлика гетьманом

варіанти відповідей

5 квітня 1709 року

5 квітня 1710 року

5 квітня 1711 року

Запитання 15

Зі скількох статей складалася Конституція Пилипа Орлика?

варіанти відповідей

16

14

12

Запитання 16

З якими державами, згаданими у Конституції Пилипа Орлика, Гетьманщина мала перебувати у дружніх стосунках?

варіанти відповідей

Московське царство

Швеція

Кримське ханство

Річ Посполита

Запитання 17

Кого 6 листопада 1708 року в Глухові "обрала" старшина гетьманом після Івана Мазепи?

варіанти відповідей

Павла Полуботка

Івана Скоропадського

Данила Апостола

Запитання 18

На початку гетьманування Петра Скоропадського Петро І ввів нову посаду в Гетьманщині. Це була посада ...

варіанти відповідей

президента

резидента

царського полковника

Запитання 19

Коли та з якою метою була створена Перша Малоросійська колегія?

варіанти відповідей

29 квітня 1708 року як допоміжний орган Івану Скоропадському в управлінні Гетьманщиною

29 квітня 1721 року як допоміжний орган Петру І в управлінні Російською імперією

29 квітня 1722 року для нагляду та керівництва Лівобережною Україною

Запитання 20

Яка із вказаних держав захищала південні кордони Речі Посполитої та південно-східний кордон Московської держави від Османської імперії та Кримського ханства?

варіанти відповідей

Гетьманщина (або Військо Запорозьке)

Запорожжя (або Вольності Війська Запорозького Низового)

Запитання 21

Історики зазначають існування сімох Запорізьких Січей. Кожного разу, після знищення однієї, козаки закладали іншу. Чортомлицька Січ була зруйнована 14 травня 1709 року. Кого з війська, направленого Петром І для знищення Запорізької (Чортомлицької) Січі, вцілілі після розправи козаки вважали своїм особистим ворогом?

варіанти відповідей

полковника Петра Яковлєва

генерала Григорія Волконського

прилуцького полковника Гната Галагана

Запитання 22

З-посеред багатьох інших, в козацькій добі відбувається утвердження трьох нових культурних цінностей. Яку із перерахованих нижче цінностей символізує малюнок?

варіанти відповідей

народження образу української "Матері-вітчизни"

визначення спільної мети

набуття суто українських прикмет в культурі

Запитання 23

Із запропонованих оберіть КОЗАЦЬКУ версію історії України

варіанти відповідей
Запитання 24

Оберіть пункти, спрямовані на знищення російською владою української КУЛЬТУРИ

варіанти відповідей

заборона друкувати в Малоросії будь-які книги, крім церковних

введення в обіг на території Гетьманщини мідних монет

переманювання українських вчених, богословів, педагогів до Петербурга та Москви

звуження сфери вживання української мови

заборона торгівлі з Центральною та Західною Європою

вивезення з Гетьманщини всіх жалуваних грамот та інших оригінальних листів, історичних книг

Запитання 25

Чи співпадає в часі виникнення барокового стилю в Європі та Гетьманщині?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 26

"Парсуна", "сарматський", "ктиторський", "епітафія". Що об'єднує ці мистецькі терміни?

варіанти відповідей

портрет

архітектура

скульптура

музика

Запитання 27

На малюнку зображено фрагмент ікони "Воздвиження чесного Хреста" із церкви с. Ситихів на Львівщині. Що змальовано на цьому фрагменті?

варіанти відповідей

партесний хоровий концерт

навчання грамоти у церковно-приходській школі

колективне обговорення світських видань

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест