5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Контрольне оцінювання з теми: Властивості твердих тіл, різин, газів

Додано: 15 червня
Предмет: Фізика
7 запитань
Запитання 1

Анізотропія - це...


варіанти відповідей

залежність фізичних властивостей від вибраного в аморфному тілі напряму

однаковість фізичних властивостей в усіх напрямах

неоднаковість фізичних властивостей в усіх напрямах

залежність фізичних властивостей від вибраного в кристалі напряму

Запитання 2

Поліморфізм – це явище...


варіанти відповідей

за якого однакові за своїм хімічним складом аморфні речовини, мають різні фізико-хімічні властивості

за якого однакові за своїм хімічним складом кристалічні речовини, мають різні фізико-хімічні властивості

за якого різні за своїм хімічним складом кристалічні речовини, мають однакові фізико-хімічні властивості

такого явища не існує

Запитання 3

Який рівень рідини установиться в капілярі і в посудині, якщо рідина змочує капіляр?варіанти відповідей

однаковий

рідина в капілярі буде вищою, за рівень рідини в посудині

рідина в капілярі буде нижчою, за рівень рідини в посудині

рідина не потрапить в капіляр

рідина повністю заповнить капіляр

Запитання 4

Яка поверхня рідини утворюється внутрішній частині капіляру, якщо рідина змочує його?


варіанти відповідей

плоска

увігнута

опукла

хвиляста

Запитання 5

Визначте, на яку висоту підніметься масло в капілярі, якщо його радіус дорівнює 0,2мм. Густина масла 870кг/м3, поверхневий натяг 26·10-3Н/м.

варіанти відповідей

0,2м

0,06м

0,03м

Запитання 6

Яким має бути модуль сили, прикладеної до стержня вздовж його осі, щоб у стержні виникла напруга 2,1·108 Па? Площа поперечного перерізу стержня становить 0,05м2.

варіанти відповідей

0,105·108  Н

5·108  Н

0,1·108  Н

30·108  Н

Запитання 7

У балоні об’ємом 60л міститься газ під тиском 10·105 Па. Який об’єм займе цей газ при тискові 2·104 Па? Температуру важайте сталою

варіанти відповідей

100л

25л

300л

543л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест