28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Контрольне тестування з географії за ІІ семестр

Додано: 24 травня
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 387 разів
22 запитання
Запитання 1

Залежно від середовища переміщення виділяють такі види транспорту:


варіанти відповідей

морський

сухопутний 

повітряний

водний

залізничний

автомобільний

Запитання 2

Ввезення в країну товарів з-за кордону для реалізації їх на внутрішньому ринку називають


варіанти відповідей

торгівельний баланс

торгівельне сальдо          

імпорт

експорт 

 

Запитання 3

Який з видів транспорту найдешевший,не потребує великої кількості персоналу ,не використовує рухомі транспортні засоби

варіанти відповідей

авіаційний

морський

трубопровідний 

 

залізничний

Запитання 4

Території з максимально сприятливими умовами для надання фінансових послуг


варіанти відповідей

аутсорсинг

 

кредитування

торгівельний баланс

офшор

 

Запитання 5

Використання чужого ресурсу, або передача однією компанією певних функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у певній галузі


варіанти відповідей

офшор

 

аутсорсинг

 

кредитування

експорт

Запитання 6

Лідером за вантажообігом в Україні є транспорт


варіанти відповідей

залізничний  

автомобільний 

 

морський

авіаційний

Запитання 7

Укажіть основну функцію Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)


варіанти відповідей

визначати рівень розвитку медицини у країнах світу

надавати медичні послуги 

розв’язувати міжнародні проблеми охорони здоров’я населення Землі

 

упровадити страхову медицину

Запитання 8

Рівень автомобілізації визначають за

 

 

варіанти відповідей

загальною кількістю автомобілів в країні

 

кількістю автомобілів на кожного жителя

річним приростом кількості автомобілів

кількістю автомобілів на 1 тисячу жителів

Запитання 9

Визначте вантажообіг залізниці,довжина якої 500 км ,а за рік по ній перевозять 50 млн.тонн вантажів.

  

   

  

варіанти відповідей

10 млн. т.км

0.1млн. т.км

 

25000 млн. т.км

2500 млн. т.км

Запитання 10

Лідером за обсягом туристичних потоків є регіон


варіанти відповідей

Близькосхідний

Європейський

Американський

Азійсько-Тихоокеанський

 

Запитання 11

Скільки трансєвропейських кордорів проходять терторією України?

варіанти відповідей

10

 

6

4

жодного

Запитання 12

Відокремте характерну рису підприємств сфери послуг


варіанти відповідей

Тяжіють до споживача

Усі екологічно небезпечні

Переважно невеликі за розміром

Орієнтація на висококваліфіковані кадри

Запитання 13

Найбільший у світі флот мають


варіанти відповідей

Норвегія, Кіпр, Мальта, Сінгапур

Панама, Ліберія, Греція, Багами

Китай, Японія, Великобританія, США

Канада, Німеччина, Італія, Франція

Запитання 14

Найбільшими за обсягом вартості у світі є послуги


варіанти відповідей

транспортні

освітні

фінансові

наукові

Запитання 15

Вивезення товарів ,раніше ввезених із-за кордону ,які не піддавалися переробці у даній країні -це

варіанти відповідей

експорт

імпорт

реекспорт

реімпорт

Запитання 16

Оберіть порти Азовського моря


варіанти відповідей

Одеса 

 

Миколаїв

Бердянськ

Маріуполь

Ізмаїл

Запитання 17

До малого каботажу належать перевезення між портами (4 вірні відповіді)

варіанти відповідей

Одеса-Миколаїв

 

Одеса-Херсон

 

Одеса-Севастополь

Одеса-Маріуполь

Чорноморськ-Бердянськ

Бердянськ-Маріуполь

Запитання 18

Визначте сальдо зовнішньої торгівлі України,якщо експорт становив 35 млрд . дол. США,а імпорт 40 млрд. дол.

варіанти відповідей

75млрд. дол.

5 млрд. дол.

-5 млрд.дол.

 

0.8 млрд. дол

Запитання 19

Енергетична проблема спричинена


варіанти відповідей

використанням нетрадиційних джерел енергії

ростом енергоспоживання

низькою якістю паливних ресурсів

 

значними запасами природних ресурсів

Запитання 20

Які з видів альтернативної енергетики є найперспективнішими

для розвитку в Україні?


варіанти відповідей

геотермальна енергетика

 

енергія припливів і відпливів

геліоенергетика

вітроенергетика

 

біоенергетика

Запитання 21

Розвиток країн та регіонів ,що передбачає таке використання ресурсів ,за якого ними могли б скористатися і наступні покоління-це

варіанти відповідей

економічний розвиток

соціальний розвиток

екологічний розвиток

збалансований,або сталий

Запитання 22

Міжнародний документ ,що зобов"язує країни стабілізувати викиди парникових газів

варіанти відповідей

Лондонський протокол

Берлінський протокол

Кіотський протокол

Парижський протокол

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест