Підсумкова контрольна робота за II семестр

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 393 рази
24 запитання
Запитання 1

Укажіть основну причину розташування в Запоріжжі титаномагнієвого комбінату 

варіанти відповідей

розроблення родовищ Криворізького басейну

можливість кооперування з підприємствами Нікополя й Дніпра

орієнтування на експорт продукції водним транспортом

близьке розташування потужних електростанцій

Запитання 2

У якому промисловому центрі України розміщені комбінати чорної металургії?

варіанти відповідей

Миргороді

Мелітополі

Маріуполі

Миколаєві

Запитання 3

Яка країна Латинської Америки має великі запаси селітри, залізних і мідних руд, виплавляє та експортує найбільше в світі чорнової міді?

варіанти відповідей

Бразилія

Аргентина

Чилі

Венесуела

Запитання 4

Укажіть основні принципи розміщення теплових електростанцій: 


варіанти відповідей

паливо та споживач

споживач і транспортні шляхи

гідроенергоресурси та паливо

трудові ресурси й паливо

Запитання 5

Укажіть основний фактор розвитку лляної галузі легкої промисловості:*

варіанти відповідей

споживач

сировина

транспортні шляхи

трудові ресурси

Запитання 6

При розташуванні меблевої промисловості переважно орієнтуються на: 

варіанти відповідей

наявність кваліфікованих наукових кадрів

споживчий фактор

наявність наукової бази

наявність дешевої електроенергії

Запитання 7

До яких змін у галузевій структурі господарства призвела науково-технічна революція? 

вузька спеціалізація економіки країн
варіанти відповідей

зростання частки зайнятих у виробничій сфері

зменшення ролі торгівлі та транспорту у світовому господарсті

застосування новітніх технологій виробництва у сільському господарстві; поява нових форм торгівлі - патентами, ліцензіями, технічним досвідом;

зростання зайнятості у видобувних галузях промисловості

Запитання 8

Яка країна найбільше у світі витрачає коштів на науково-дослідні розробки? 
варіанти відповідей

Росія

Таїланд

Італія


США

Запитання 9

яка країна має найменший ВВП на душу населення


варіанти відповідей

Китай

Канада

Ефіопія

Польща

Запитання 10

Найбільшим у світі експортером товарів і послуг є: 
варіанти відповідей

країни Латинської Америки

Австралія та Океанія


Канада


Європейський Союз

Запитання 11

Укажіть, які з електростанцій посідають провідне місце у виробництві електроенергії в Україні: 

варіанти відповідей

ГЕС

АЕС

ТЕС

СЕС

Запитання 12

Визначте тип Бурштинської, Ладижинської, Трипільської електростанцій:

варіанти відповідей

геотермальні

теплові

атомні

гідравлічні

Запитання 13

Укажіть найпотужнішу серед нині діючих АЕС в Україні: 

варіанти відповідей

Чорнобильська

Хмельницька

Рівненська

Запорізька

Запитання 14

Чим темніший колір на картограмі України, тим більший валовий збір (тис. т): варіанти відповідей

соняшнику

озимої пшениці

цукрового буряку

картоплі

Запитання 15

Який тип електростанцій є найперспективнішим джерелом електроенергії для рекреаційних районів як Українських Карпат, так і Криму? 

варіанти відповідей

сонячні

гідравлічні

вітрові

припливні

Запитання 16

Синтетичні смоли, оцтова кислота, кормові дріжджі, каніфоль, скипидар - це продукція промисловості:


варіанти відповідей

лісопильної

целюлозно-паперової

лісозаготівельної

лісохімічної

Запитання 17

Перше місце за видобутком залізної руди у Європі займає: *

варіанти відповідей

Україна

Франція

Італія

Німеччина

Запитання 18

Укажіть галузь кольорової металургії, яка є провідною в Україні: *


варіанти відповідей

алюмінієва

мідна

свинцево-цинкова

виробництво золота та срібла

Запитання 19

Укажіть назву міста - донедавна головного центру виплавки алюмінію в Україні: *


варіанти відповідей

Маріуполь

Констянтинівка

Нікополь

Запоріжжя

Запитання 20

Укажіть центр виробництва шин в Україні: *
варіанти відповідей

Миколаїв

Івано-Франківськ

Харків


Біла Церква

Запитання 21

Головна установа банківської системи в Україні


варіанти відповідей

Приватбанк

 Альфа-банк

Ощадбанк

НБУ

Запитання 22

Території з максимально сприятливими умовами для надання фінансових послуг це:

варіанти відповідей

аутсорсинг

офшор

рурбанізація 

кредитування

Запитання 23

Використання чужого ресурсу, або передача однією компанією певних функцій на обслуговування іншій компанії, яка спеціалізується у певній галузі:

варіанти відповідей

офшор

рурбанізація 

аутсорсинг

кредитування

Запитання 24

Торговельний баланс – це:

варіанти відповідей

ввезення товарів у країну з-за кордону

співвідношення вартості експорту та імпорту

річний показник суми експорту та імпорту

вивезення товарів за кордон

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест