Третиний сектор економіки

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
20 запитань
Запитання 1

Виберіть види економічної діяльності, що НЕ відносяться до третинного сектору господарства (3 з 7)


варіанти відповідей

Виробництво ппродуктів харчування

Торгівля

 Сільське господарство

Фінансова діяльність

  

Туризм  

Машинобудування

  

Транспорт

Запитання 2

Вид економічної діяльності, який здійснює переміщення людей і вантажів у просторі -це ..

варіанти відповідей

Туризм

 Фінансові послуги

  

Транспорт

 Торгівля

  

Запитання 3

За типом перевезень транспорт буває -

варіанти відповідей

Автомобільний

  

Залізничний

  Пасажирський

 

 Повітряний

Запитання 4

Місце перетину або розгалуження не менше трьох шляхів сполучення одного або різних видів транспорту - це...

варіанти відповідей

 Транспортна мережа

  

Транспортна магістраль

 Транспортний вузол


  Транспортна система

Запитання 5

Північноамериканська зона вільної торгівлі, що обєднує великі за територією, людськими ресурсами та економічним потенціалом країни Північної Америки - США, Канаду, Мексику...


варіанти відповідей

НАФТА

ЄС

АСЕАН

СОТ

Запитання 6

Активний відпочинок, що позитивно впливає на зміцнення здоровя людини та повязаний з перебуванням за межами постійного місця проживання - це

варіанти відповідей

Санаторне лікування

Туризм 

Прогулянка

  Спорт

Запитання 7

Сукупність установ і закладів туристичної діяльності -

варіанти відповідей


Туристичне агенство  

 Туристичні ресурси  

Туристичний район

Туристична інфраструктура

Запитання 8

Який з цих видів туризму НЕ належить до класифікації "За метою"

варіанти відповідей

Культурно-пізнавальний

 Груповий


  Релігійний

 Лікувально-оздоровчий

Запитання 9

Кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки,перекази , надає кредити й інші послуги з фінансових операцій -

варіанти відповідей

Банк

Фондова біржа

  Ломбард  

Кредитна спілка

Запитання 10

Оберіть ПРАВИЛЬНЕ твердження стосовно транспорту України:(3 з7)

варіанти відповідей

Головну роль у відіграє річковий транспорт

Найбільшу меневреність має залазниний транспорт

 Основний недолік трубопровідного транспорту - залежність від погоди

Найвищу собівартість перевезень має авіаційний транспорт

Залізничний транспорт в Україні посідає перше місце по вантажообігом і пасажирообігом

Найшвидший вид транспорту на великі відстані -автомобільний

трубопровідний має найнижчу собівартість і забезпечує транспортуванню рідких вантажів

Запитання 11

Виберіть обєкти культурної спадщини України ЮНЕСКО(3 з 7)

варіанти відповідей

 Дендрологічний парк "Софіївка"

Софійський собор

"Геодезична Дуга Струве"

Шацькі озера

Озеро Синевир

Букові праліси Карпат

гора Говерла

Запитання 12

Торгівля однієї країни з іншими країнами це:

варіанти відповідей

внутрішня

зовнішня

роздрібна

  

гуртова

Запитання 13

Який туристичний регіон світу є лідером за відвідуваністю іноземними туристами?

варіанти відповідей

Америка

Африка

Азійсько-Тихоокеанський

  

Європа

Запитання 14

У найбідніших країнах демографічна проблема породжує проблему

варіанти відповідей

екологічну

 голоду

 безробіття 

житла

Запитання 15

За якими ознаками виділяють глобальні проблеми

варіанти відповідей

стосуються країн, що розвиваються, які становлять більшу частину світу  

 гальмують процеси урбанізації

  

охоплюють весь світ і потребують для подолання зусиль усіх країн

 уповільнюють темпи розвитку науки й техніки

Запитання 16

Який вид транспорту є наймолодшим, найшвидкіснішим, найдорожчим?

варіанти відповідей


Автомобільний

 Трубопровідний

 Залізничний

  Авіаційний

Запитання 17

Формальна реєстрація компанії у країні, де низькі податки або з нульовою податковою системою на підприємницьку діяльність іноземців - це...

варіанти відповідей

 аутсорсинг

  

офшор

лізинг

 кооперування

Запитання 18

Рекреаційні ресурси використовуються для …

варіанти відповідей

Експорту й імпорту товарів та послуг

Відпочинку, туризму та охорони здоров'я

Розвитку наукової та освітньої діяльності

   Розвитку транспортної інфраструктури

Запитання 19

Які з даних проблем належать до ГЛОБАЛЬНИХ:

варіанти відповідей

танення льодовиків Антарктиди та Гренландії

Польща стала менше приймати українських заробітчан

  Рання акселерація веде до раннього ознайомлення дітей із шкідливими звичками

 

 атипова пневмонія, лихоманка Ебола, коронавірус COVID-19

  Молдова має негативне торгівельне сальдо

 серед європейських мусульман є немало прихильників таємної організації "Аль - Каїда"


Запитання 20

За підра хунками вчених щороку від голоду помирає

варіанти відповідей

13 млн. осіб

1млн осіб

1000 осіб

0 осіб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест