12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Контрольний тест "Механічна робота та енергія"

Додано: 15 травня
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 499 разів
11 запитань
Запитання 1

У якому з випадків сила тяжіння виконує механічну роботу?

варіанти відповідей

Яблуко висить на гілці.

Яблуко падає з гілки.

Яблуко лежить на землі.

Яблуко котиться по землі.

Запитання 2

Який простий механізм зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Блок

Гвинт

Важіль

Похила площина

Запитання 3

Тіло підіймають на висоту 1,2 м, прикладаючи зусилля 40 Н.. Визначте роботу, яку при цьому виконали.

варіанти відповідей

48 Дж

33,3 Дж

0,03 Дж

Інший варіант

Запитання 4

Обчисліть потенціальну енергію юного туриста масою 40 кг на вершині гори Говерла (висота гори 2061 м; g = 10 Н/кг).

варіанти відповідей

8,244 кДж

8244 кДж

82,44 кДж

824,4 кДж

Запитання 5

В якому з положень кінетична енергія буде максимальною?

варіанти відповідей

Лише 1

У 4

У 1 і 7

У всіх положеннях вона однакова

У всіх положеннях кінетична енергія рівна 0

Запитання 6

Оберіть лише правильні твердження.

варіанти відповідей

У положенні 7 потенціальна енергія рівна нулю.

У положенні 4 потенціальна енергія максимальна

У положенні 3 потенціальна енергія зменшується, а кінетична - збільшується.

Кінетична енергія рівна нулю в положенні 1 та 7

Запитання 7

Знайдіть N, виразіть у кВт.

варіанти відповідей

432 кВт

12 кВт

7 200 кВт

0,8 кВт

Запитання 8

Самоскид перевозить вантаж. При цьому він розвиває потужність 30 кВт. Яку роботу він виконає протягом 45 хв.

варіанти відповідей

1350 Вт

1 350 000 Вт

81 000 000 Вт

1,5 Вт

Запитання 9

Тіло вагою 15 Н переміщують по горизонтальній поверхні на відстань 5 м. Чому дорівнює робота сили тяжіння на цьому відрізку шляху?

варіанти відповідей

7,5 Дж

750 Дж

0

75 Дж

Запитання 10

Яку потужність розвиває трактор, рівномірно рухаючись на швидкості 3,6 км/год, якщо сила тяги трактора 12 кН?

варіанти відповідей

43,2 Вт

12 000 Вт

120 000 Вт

43 200 Вт

Запитання 11

Скільки потрібно часу, щоб насос потужністю 50 кВт відкачав 500 м3 води з шахти глибиною 150 м? Виразити у годинах, округлити до десятих. (g = 10 Н/кг, густина води 1000 кг/м3.

варіанти відповідей

4,2 години

1,7 години

3,8 години

2 години

5,1 години

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест