Контрольна робота."Теорема Піфагора. Розв'язування прямокутних трикутників."

Додано: 2 квітня
Предмет: Геометрія, 8 клас
Тест виконано: 132 рази
25 запитань
Запитання 1

У трикутнику АВС кут С - прямий. Вкажіть неправильну рівність:

варіанти відповідей

sinA=BC/AB

tgA=BC/AC

cosB=AB/BC

sinA=cosB

Запитання 2

Укажіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

sin12°=cos78°

sin31°<sin41°

cos25°>cos26°

tg46°<1

Запитання 3

У трикутнику РКN кут N - прямий. Вкажіть правильні рівності:

варіанти відповідей

cosP=PN/PK

sinK=KN/PK

cosK=cosP

sinP=cosK

sinP=cosP

ctgP=KN/PN

tgK=PN/KN

Запитання 4

Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

sin3°<sin8°

sin36°=cos54°

ctg40°<1

cos33°<cos73°

cos46°>cos48°

cos29°=cos61°

tg40°<1

Запитання 5

Укажіть рівність, яка не має змісту:

варіанти відповідей

tgβ=0,03

sinα=√3 + 1

cosα=√3 - 1

sinβ=⅞

Запитання 6

Укажіть рівності, які мають зміст:

варіанти відповідей

cosα=¾

sinα=√5 - 1

cosα=√2 +1

sinα=2,3

ctgα=150

tgα=0,9

sinα=√5

sinα=√5 - 2

Запитання 7

У прямокутному трикутнику гострі кути такі, що α < β. Укажіть правильні твердження:

варіанти відповідей

tgα<1

ctgα<1

cosβ>cosα

ctgα>1

tgβ<1

cosβ<cosα

sinα>sinβ

sinα<sinβ

Запитання 8

Обчисліть: 2sin30° + 3cos60°

варіанти відповідей

5√3/2

1 + 1,5√3

2,5

1,5

Запитання 9

Обчисліть: 4cos30° - tg60°

варіанти відповідей

2√3

√3

2√3 - √3/3

2 - √3

Запитання 10

Обчисліть: 6sin30° - tg45°

варіанти відповідей

2

3 - √3

4

3 - √3/3

Запитання 11

Обчисліть: cos60°⋅sin30°

варіанти відповідей

½

¼

Запитання 12

Спростіть вираз: 2 - 3cos2α - 3sin2α

варіанти відповідей

0

1

-1

-2

Запитання 13

Спростіть вираз: (sinα - cosα)2 + 2sinα⋅cosα

варіанти відповідей

2

2sinα⋅cosα

1 - 2sinα⋅cosα

1

Запитання 14

Спростіть вираз: (1 - cosα)(1 + cosα)

варіанти відповідей

1 + cos2α

cos2α

1

sin2α

Запитання 15

Знайдіть гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо один з його катетів дорівнює 43 см, а протилежний йому кут - 60°.

варіанти відповідей

2√3 см

8 см

6 см

8√3 см

Запитання 16

Знайдіть катет прямокутного трикутника, якщо його інший катет дорівнює 6√3 дм, а кут, протилежний заданому катету, дорівнює 60°.

варіанти відповідей

6 см

9 см

6 дм

9 дм

3дм

Запитання 17

Знайдіть синус кута при більшій стороні рівнобічної трапеції, якщо її основи дорівнюють 10 см і 22 см, а діагональ є бісектрисою гострого кута трапеції.

варіанти відповідей

3/5

3/4

4/3

4/5

Запитання 18

Знайдіть косинус гострого кута прямокутної трапеції, якщо її основи дорівнюють 4 см і 7 см, а менша діагональ є бісектрисою її прямого кута.

варіанти відповідей

3/5

3/4

4/3

4/5

Запитання 19

Катет і гіпотенуза прямокутного трикутника відповідно дорівнюють 9 см і 15 см. Знайдіть другий катет цього трикутника.

варіанти відповідей

√306 см

12 см

24 см

6 см

Запитання 20

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 10 см і 24 см. Знайдіть гіпотенузу цього трикутника.

варіанти відповідей

34 см

√476 см

26 см

√34 см

Запитання 21

Один з катетів прямокутного трикутника дорівнює 18 см. Знайдіть гіпотенузу цього трикутника, якщо вона на 6 см більша за другий катет.

варіанти відповідей

26 см

24 см

30 см

36 см

Запитання 22

Знайдіть периметр ромба, діагоналі якого дорівнюють 16 см і 30 см.

варіанти відповідей

34 см

56 см

68 см

126 см

Запитання 23

Знайдіть периметр прямокутника, діагональ якого дорівнює 45 см, а сторони відносяться як 3:4.

варіанти відповідей

73 см

63 см

108 см

126 см

Запитання 24

Довжина перпендикуляра, проведеного до прямої а, дорівнює 8 см, а довжина похилої на 4 см більша, ніж довжина її проекції на цю пряму. Знайдіть довжину похилої.

варіанти відповідей

10 см

12 см

6 см

14 см

Запитання 25

До гіпотенузи прямокутного трикутника проведено медіану й висоту, відстань між основами яких дорівнює 7 см. Знайдіть периметр трикутника, якщо висота дорівнює 24см.

варіанти відповідей

60 см

90 см

120 см

150 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест