Координати на площині

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 34 рази
12 запитань
Запитання 1

Закінчить речення,так,щоб утворилось правильне твердження.Точка (0;-3) належить :

варіанти відповідей

осі абсцис

осі ординат

першій координатній чверті

другій координатній чверті

Запитання 2

Знайдіть координати середини відрізка АВ,якщо А (-6;3), В(-2;-1)

варіанти відповідей

(-4;-2)

(-8;-2)

(-6;3)

(-4;1)

Запитання 3

Серед наведених точок вибиріть таку ,яка належить прямій 2х-у-3 =0

варіанти відповідей

(2;1)

(0;3)

(2;0)

(1:2)

Запитання 4

Знайдіть відстинь між точками А(-1;4) і В (3;1)

варіанти відповідей

4

5

6

10

Запитання 5

Серед наведених рівнянь виберіть рівняння кола з центром (2;-1) і радіусом 4.

варіанти відповідей

( х+2)2 + ( у -1)2= 16

( х+2)2+ (у -1)2 = 4

( х-2)2+(у+1)2=16

(х-2)2 +(у+1)2=4

Запитання 6

Пряма ,задана рівнянням ах+ву+с=0,паралельна осі абсцис. Серед наведених даних рівностей вибіріть правильну

варіанти відповідей

а=0

в=0

с=0

а=в

Запитання 7

Точка А(а:в) лежить у другій координатній чверті. Порівняйте числа а і в.

варіанти відповідей

а>в

а=в

а< в

а ≥в

Запитання 8

Снрндина відрізка з кінцями А(-1;4) і В(с;-6) лежить на осі ординат.Знайдіть с .

варіанти відповідей

-1

0

1

4

Запитання 9

Серед наведених рівнянь укажіть рівняння прямої,яка проходить через центр кола х22=25

варіанти відповідей

2х -3у =0

3х - 8 =0

х +2у +3 =0

3у +12 =0

Запитання 10

Скільки спільних точок з осями координат має коло, задане рівнянням (х+2)2+(у-2)2=8

варіанти відповідей

жодної

чотири

дві

три

Запитання 11

Серед наведених рівнянь укажіть рівняння прямої,яка є дотичною до кола

(х-1)22= 16.

варіанти відповідей

у +3=0

у-5=0

х+5=0

х+3=0

Запитання 12

Серед наведених точок укажіть ту,яка не може бути четвертою вершиною паралелограма ,три вершини якого мають координати (-1;0), (1;2),(2;0)

варіанти відповідей

(0;-2)

(-2:2)

(0;2)

(4;2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест