17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Координатна площина

Додано: 23 квітня
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 442 рази
15 запитань
Запитання 1

Які координати має точка А на даному рисунку

варіанти відповідей

(4; 3)

(3; 4)

(- 4; 0)

(4; 2)

Запитання 2

Укажіть точку з координатами ( - 3; 4)

варіанти відповідей

А

В

Е

D

Запитання 3

Укажіть точку, абсциса якої від' ємна, а ордината дорівнює нулю

варіанти відповідей

В

А

С

К

Запитання 4

Укажіть координати точки D

варіанти відповідей

(4;6)

(5; 6)

(6;5)

(- 4; 6)

Запитання 5

Де знаходяться точки абсциси яких дорівнюють нулю.

варіанти відповідей

На вісі абсцис

На вісі ординат

в першій чверті координатної площини

на прямій

Запитання 6

  На скільки чвертей ділять прямокутну систему координат координатні осі?


варіанти відповідей

три

шість

дві

чотири

Запитання 7

 Координатні прямі називаються...


варіанти відповідей

промені

лінії

осі

паралелі

Запитання 8

 У якій чверті може знаходитись точка, яка має координати з різними знаками?


варіанти відповідей

 І або ІІ


Тільки у ІІ


 ІІ або ІІІ


 ІІ або IV


Запитання 9

 Які з даних точок розташовані вище осі абсцис: А (2; 4), В (3; -1),

С (0;2) та D (4; 0)?


варіанти відповідей

  точки А, В, D


 точки А, С


 точки В, D


точки А, С, D


Запитання 10

Знайдіть суму ординати точки А ( 4; - 8) та абсциси точки В (1; 9)


варіанти відповідей

- 7

7

12

8

Запитання 11

Як правильно записувати координати точки?


варіанти відповідей

у будь - якому порядку

   (у; х)


   х, у


  (х; у)


Запитання 12

Укажіть точку, яка лежить у другій координатній чверті

варіанти відповідей

 Р (- 11; - 5)


 Q (11; 5)


  R (11; - 5)


S (- 11; 5)


Запитання 13

Які з наступних точок належать ІІІ чверті: А(-1;4), В(0;-5), С(3;0),

М(- 4;- 8),  К(-2;- 6), D(- 3; -2), R(- 5; 3), H(- 1; -2)

варіанти відповідей

A

B

C

D

M

K

R

H

Запитання 14

За даними рисунка вибрати всі точки, що знаходяться в першій координатній чверті.

варіанти відповідей

A

B

C

D

K

F

O

Запитання 15

Що потрібно, щоб задати прямокутну систему координат?

варіанти відповідей

побудувати паралельні прямі

написати координати точок

задати одиничний відрізок

провести дві перпендикулярні прямі

проводити прямі через кожен 1 см

задавати точку першою координату у потім х

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест