КР-1 " Метод координат на площині"

Додано: 21 жовтня 2021
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 325 разів
11 запитань
Запитання 1

Точка L(-3;-4) належить якій чверті?

варіанти відповідей

першій

другій

третій

четвертій

Запитання 2

Укажіть рівняння прямої:

варіанти відповідей

3х -4у = 17

х2 + у2 = 17

3х – 4у2 = 17

х + ху + у = 17

Запитання 3

Дано точки А(-2;8) і В(2;5). Знайдіть довжину відрізка АВ.

варіанти відповідей

25

13

5

169

Запитання 4

Знайдіть точки перетину прямої 2х – 3у – 12 = 0 з осями координат: 

варіанти відповідей

(4;0), (0;6)

(-6;0), (0;4)

(6;0), (0;-4)

(0;0)

Запитання 5

Знайдіть координати центра та радіус кола, заданого рівнянням                  (х + 4)2 +(у – 1)2 = 25

варіанти відповідей

(4;1) і25

(-4;1) і 5

(4;-1) і 5

(-4;-1) і 625

Запитання 6

Складіть рівняння кола радіуса 10, що проходить через точку М (-2;6) і центр якого лежить на осі абсцис.

варіанти відповідей

(х - 6)2 + у2 = 100

(х + 10)2 + у2 = 10

(х +10)2 +(у - 6)2 = 100

х2 +(у -6)2 = 100

Запитання 7

Дано точки А (-2;4), В(3;7), С(6;2) – вершини паралелограма АВСD. Знайдіть координати вершини D

варіанти відповідей

D(1;1)

D(1;-1)

D(-1;1)

D(-1;-1)

Запитання 8

Складіть рівняння прямої, що проходить через точку М(-1;2) паралельно прямій 2х – у + 7 = 0.

варіанти відповідей

2х – у - 7 = 0.

2х – у + 4 = 0.

х – у + 4 = 0.

2х + у - 4 = 0.

Запитання 9

Складіть рівняння кола з центром в точці (-2 ; 5) і радіусом 4

варіанти відповідей

( х - 2)2 + (у + 5)2 =16

( х + 2)2 + (у - 5)2 =16

( х + 2)2 + (у - 5)2=4

( х - 2)2 + (у + 5)2 =4

Запитання 10

Яка точка належить колу (х -3)2 + у2 = 16 ?

варіанти відповідей

( -3; - 4)

( -4; 3)

(4; - 3)

( 7; 0)

Запитання 11

Знайти координати середини відрізка, якщо його кінці А(3; 7) і В( - 8; 11)

варіанти відповідей

( 5.5; 9)

( 2,5; 9)

( -2,5; 9)

( -2,5; - 2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест