Кристалічні та аморфні тіла. Температура плавлення. Плавлення та кристалізація.(Узагальнюючий тест.)

При роботі з тестом потрібно мати довідникові таблиці.

12 запитань
Запитання 1

Газ, що виходить із сопла реактивного літака, має температуру 500-700 0С.Чи можна виготовляти сопло із алюмінію ?

варіанти відповідей

Можна

Не можна

Запитання 2

Температура зовнішньої поверхні ракети під час польоту підвищується до 1500 - 2000 0С. Із яких металів можна виготовляти зовнішню обшивку ракет?

варіанти відповідей

Сталь

Осмій

Вольфрам

Срібло

Мідь

Запитання 3

Скляна пляшка, яка заповнена водою, в морозну погоду на вулиці розривається. Це пов’язано   з явищем…

варіанти відповідей

Дифузії;

 

плавлення; 

  кристалізації;  

електризації;

  теплообміну.

Запитання 4

Ртуть замерзає при температурі 234К. Чи можна ртутним термометром виміряти температуру -400 С?

варіанти відповідей

так;

 залежить від атмосферного тиску;    

ні;   

залежить від розмірів термометра.

Запитання 5

При затвердінні розплавленої кристалічної речовини енергія...

варіанти відповідей

виділяється

не змінюється

поглинається

Запитання 6

Чому в сильний мороз птахи сідають на поверхню замерзлих водойм?

варіанти відповідей

Хочуть риби.

Гріються.

На льоду менший атмосферний тиск.

Сніг на льоду менш яскравий.

Запитання 7

На рисунку показано схематичний графік залежності температури Т речовини від часу t. У початковий момент речовина знаходиться у кристалічному стані.яка точка відповідає початку процесу плавлення речовини?

варіанти відповідей

Точка 2

Точка 3

Точка 5

Точка 6

Запитання 8

Який процес на графіку характеризує відрізок БВ?

варіанти відповідей

Нагрівання.

Охолодження.

Плавлення.

Кристалізацію.

Запитання 9

Протягом якого часу кристалізувалося тіло? Яку температуру мало тіло в момент останнього спостереження?

варіанти відповідей

8 хв, 10 0С.

4хв, 500 0С.

4 хв, 40 0С.

7хв, 350 0С.

Запитання 10

Що можна сказати про внутрішню енергію води масою 1 кг і льоду масою 1 кг при температурі 00С ?

варіанти відповідей

Внутрішня енергія води і льоду однакові.

Лід має більшу внутрішню енергію.

Вода має більшу внутрішню енергію.

Запитання 11

Питома теплоємність плавлення свинцю 0,25*105 Дж/кг. Це значить, що для плавлення...енергії.

варіанти відповідей

свинцю масою 1 кг потрібно 0,25*105 Дж.

свинцю масою 1 кг при температурі 3270С потрібно 0,25*105 Дж.

свинцю масою 0,25*105 кг при температурі 3270С потрібно 1 Дж.

свинцю масою 0,25*105 кг потрібно 1 Дж.

Запитання 12

Сталь отримують при плавленні залізного лому в мартенівських печах. Яка енергія потрібна для плавлення залізного лому масою 5т , що має температуру 100С? Температура плавлення сталі 1460 0С. (Накреслити пояснювальний графік до умови задачі, розв'язок задачі записати в зошит, фотозвіт надіслати вчителю)

варіанти відповідей

46850 МДж

39900 МДж

19770 МДж

14768 МДж

Немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест