12 квітня о 18:00Вебінар: Навчаємо дітей мистецтва розповідати історії за допомогою PowerPoint

“Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 224 рази
12 запитань
Запитання 1

. Кампанія “ліквідації неписемності” (лікнеп) розгорнулася:

варіанти відповідей

А) весна 1919 р.

Б) осінь 1920 р.

В) весна 1920 р.

Г) осінь 1919 р.

Запитання 2

Першим президентом УАН в 1918 р. став:

варіанти відповідей

А) Д.Багалій

Б) С.Єфремов

В) А.Кримський

Г) В.Вернадський

Запитання 3

Який термін відповідає визначенню: ”Сукупність створених людством матеріальних і духовних цінностей, яка характеризує певний рівень розвитку суспільства, це…”?

варіанти відповідей

А) освіта

Б) культура

В) наука

Г) мистецтво

Запитання 4

Де готували учнів до навчання у вузах?

варіанти відповідей

А) робітфаки

В) гуртки

Б) лікнепи

Г) хати-читальні

Запитання 5

Встановіть відповідність імені видатного українського вченого з галуззю науки, в якій він працював: В.Вернадський

варіанти відповідей

.

1. історик

2. природознавець

3. біолог

4. філолог-сходознавець

Запитання 6

Який термін відповідає визначенню “Масова культурно-просвітницька і літературно-художня організація пролетарської самодіяльності при Наркоматі освіти, яка існувала з 1917-1932 рр."

варіанти відповідей

А) Колективізм

Б) Пролеткульт

В) Символізм

Г) «Буржуазний індивідуалізм»

Запитання 7

Коли була утворена Українська державна академія мистецтв?

варіанти відповідей

А) січень 1918 р.

Б) березень 1917 р.

В) грудень 1917 р.

Г) березень 1918 р.

Запитання 8

Хто з державних діячів найбільшу роль відводив національно-культурній політиці в Україні?

варіанти відповідей

.

А) С.Петлюра

Б) М.Грушевський

В) В.Винниченко

Г) П.Скоропадський

Запитання 9

Що з переліченого є хибним відносно УАН 1918-1920 рр.:

варіанти відповідей

А) Мета діяльності: поглиблення й поширення наукових дисциплін, сприяння об’єднання та організації наукової праці в Україні, створення нових науково-дослідницьких інститутів

Б) А.Кримський працював на фізико-математичній кафедрі

В) У складі УАН діяло три відділи: історико-філологічний, фізико-математичний, соціально-економічний.

Г) 14 листопада 1918 р. було ухвалено закон про заснування УАН, затверджено її статут, штат, склад.

Запитання 10

Встановіть відповідність між датою та подією: Липень 1920 р.

варіанти відповідей

1. Затверджена українська радянська система освіти.

2. Прийнято “Положення про єдину школу УСРР”

3. Більшовики в Харкові проголосили Українську Радянську республіку

4. Наркомос УРСР видав “Декларацію про соціальне виховання дітей.”

Запитання 11

Про кого говориться: “Вони славили комуністичне мистецтво і пропагували міську культуру, руйнували установлені традиції і загальноприйняту мову, вважаючи їх пережитком минулого”:

варіанти відповідей

А) Символісти;

Б) Панфутуристи;

В) Неореалісти;

Г) Конструктивісти.

Запитання 12

В якому році в Києві відкрився театр імені Т.Г.Шевченка:

варіанти відповідей

.

А) листопад 1917 року.

Б) лютий 1918 року;

В) березні 1919 року;

Г) січні 1920 року;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест