5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Квадратична функція

Додано: 5 грудня 2019
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 81 раз
12 запитань
Запитання 1

Яка з функцій є квадратичною?

варіанти відповідей

f(x)= x2-√x

f(x)= 1/(x2-2x+7)

f(x)= x2-2x+7

f(x)= x2-2x+7x3

Запитання 2

У якій координатній чверті знаходиться вершина параболи у=(х+4)2+3:

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 3

Позначте правильне твердження.

варіанти відповідей

Графіком функції у=3х2+х є пряма

Графіком функції у=5х2-х є парабола,вітки якої напрямлені вниз

Графіком функції у=х2-4 є парабола,вітки якої напрямлені вгору

(0;-1) - координата вершини параболи, що є графіком функції у=х2+1

Запитання 4

На рисунку зображено графік функції у=х2-2х-3. Позначте неправильне твердження.

варіанти відповідей

-1 і 3 - нулі функції

функція спадає, якщо х∈ (-∞; 1)

-4 - найменше значення функції

у≥0, якщо х∈ (-1; 3)

Запитання 5

Позначте рисунок, на якому зображено графік функції у=2-х2.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 6

Позначте правильні твердження.

варіанти відповідей

Нулі функції -4 і -2.

Функція зростає на проміжку (-∞;-3).

уmin=у(-3)=-1

Область значень функції [-3; +∞)

Запитання 7

Укажіть формулу, що задає функцію, графік якої зображено на рисунку.

варіанти відповідей

у=(х-2)(х+4)

у=(х+2)(х+4)

у=(х-2)(х-4)

у=(х+2)(х-4)

Запитання 8

При яких значеннях p і q вершина параболи y=x2+px+q знаходиться в точці A(-4; 6)?


варіанти відповідей

р=8, q=22

р=-8, q=22

р=8, q=-22

р=-8, q=-22

Запитання 9

Знайдіть координати точки параболи у=2х2-3х+6, у якої ордината на 12 більша за абсцису.

варіанти відповідей

(-3;33) і (1;5)

(3;15) і (-1;11)

(15;3) і (11;-1)

(33;-3) і (5;1)

Запитання 10

При якому значенні а проміжок (-∞;-3) є проміжком спадання функції у=3х2+ах-8?

варіанти відповідей

-18

18

6

-6

Запитання 11

На рисунку зображено графік функції у=ах2+вх+с. Визначте знаки коефіцієнтів а, в і с.

варіанти відповідей

а<0, в>0, с>0

а>0, в>0, с<0

а<0, в>0, с<0

а<0, в<0, с<0

Запитання 12

При якому значенні а найменше значення функції у=0,2х2-4х+а дорівнює -14?

варіанти відповідей

6

-74

-14

-6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест