Квадратична функція

Додано: 21 грудня 2023
Предмет: Алгебра, 9 клас
32 запитання
Запитання 1

Знайти ƒ(-1), якщо ƒ(х) = 2х - 3

варіанти відповідей

-1

5

-5

1

Запитання 2

Знайти ƒ(-2), якщо ƒ(х) = (х - 1) : (х + 1)

варіанти відповідей

-3

3

1

Запитання 3

Знайти область визначення функції

варіанти відповідей

⁽-∾ ; +∞)

(-∞; 5) (5: +∞)

(5; + ∞)

(-∞; -5) (-5: +∞)

Запитання 4

Знайти область визначення функції ƒ(х) = √х +4

варіанти відповідей

(0; +∞)

(-4; +∞)

⌈0; +∞)

⌈4; +∞)

Запитання 5

Знайти область визначення функції

варіанти відповідей

х=4

х= -4

(- ∞; -4) (-4; +∞)

(- ∞; 8) (- 8; +∞)

Запитання 6

Знайти значення х при якому значення функції γ = ⅓ х - 5 дорівнює (-1)

варіанти відповідей

12

-18

-12

2

Запитання 7

На малюнку зображено графік функції. Знайти ƒ(-3) ; ƒ(-1) ; ƒ (2).

варіанти відповідей

1,5

1

-1,5

- 1

3

0

2,5

Запитання 8

За графіком функції поданому на маюнку Знайти х, якщо ƒ(х)=-1; ƒ(х) = 2,5

варіанти відповідей

-0,5

0

2

-1

3

2,5

Запитання 9

Через яку з точок проходить графік функції.

варіанти відповідей

А(0 ; 5)

В(1; -2)

С(2; 7)

Д(-1; -3)

Запитання 10

Знайти область визначення функції

варіанти відповідей

(-∞; -2) (-2; 2) (2; +∞)

( -2 ; 2)

( -∞; -2) (2; +∞)

(2; +∞)

Запитання 11

Знайти нулі функції у = 5(х2 + 1)

варіанти відповідей

5

1 ; -1

1

немає

1; 5

Запитання 12

Знайти нулі функції у = -3х +6

варіанти відповідей

2

немає

-2

6

Запитання 13

Графік функції у = х2 перенесли по осі ОУ. Вказати ці перенесення.

варіанти відповідей

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Запитання 14

Графік функції у = х2 перенесли вздовж осі ОХ. Вибрати функції, де є ці перенесення.

варіанти відповідей

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Запитання 15

Яка з функцій є квадратичною?

варіанти відповідей

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Запитання 16

Графіком якої з наведених функцій є парабола

варіанти відповідей

№1

№2

№3

№4

№5

№6

Запитання 17

Яка точка належить графіку функцій у = х2 -3х

варіанти відповідей

(0;0)

(1;2)

(2; -3)

(-4; 1)

Запитання 18

Знайти координати точок перетину графіка функцій у = -2х2 з прямою у = 10х

варіанти відповідей

0

5

-5

8

-12

Запитання 19

Вказати графік параболи вітки, якої напрямлені вниз.

варіанти відповідей

№1

№2

№3

№4

Запитання 20

Знайти точки перетину графіка функції з осями ОХ та ОУ.

у = -3х2 - 5х + 2

варіанти відповідей

-1

-2

2

1

Запитання 21

Встановити відповідність між параболами хв параболи.

А)у=х2 - 6х +10

Б) у=х2 - 7х +8

В)у = х2 + 7х +13

Г) у=2х2 - 8х +6

1) хв =3

2) хв = 3,5

3)хв = 2

4) хв = 4

5) хв =5

6) хв = -3,5

варіанти відповідей

А - 1; Б - 2; В - 6 ; Г - 3

А - 2; Б - 4; В - 2; Г - 3

А - 3; Б- 6; В- 4 ; Г - 3

А -1; Б-5; В - 4; Г - 6

А - 5; Б- 2; В -6; Г -4

Запитання 22

Дано ƒ(х) = х2 - х. Знайти ƒ(-1)

варіанти відповідей

- 2

0

2

1

Запитання 23

Укажіть значення х , при якому значення функції у = 2х + 5 дорівнює 7.

варіанти відповідей

7

-1

1

0

Запитання 24

Знайти усі точки перетину графіків функцій у = - 3х2 і у = 9х.

варіанти відповідей

х=0; х =3

х=0; х=-3

х= -3

х=0; х= 9

Запитання 25

Знайти усі точки перетину графіків функцій у = - 3х2 і у = 9х.

варіанти відповідей

(0;0)

(0;0) , (- 3; 0)

(0;0), (-3; -27)

(0;0), (3; 27)

Запитання 26

При яких значеннях а та с точка М( -1; 4) є вершиною параболи у = ах2 + 2х +с

варіанти відповідей

а=1; с=3

а =1; с=5

а = 1; с= -5

а = -1; с = 7

Запитання 27

Який з графіків відповідає функції у = √(х + 2)

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

Іν

Запитання 28

За графіком функції у = ƒ(х) знайти нулі функції.

варіанти відповідей

0,5

2

- 3

1

Запитання 29

За графіком функції у = ƒ(х) знайти проміжки зростання .

варіанти відповідей

( -1,5 ;1)

(-1; 2)

(-3; 1) (2; 3)

(-1; 1)

Запитання 30

За графіком знайти значення х, при якому функція набуває найбільшого значення

варіанти відповідей

- 1

1

2

- 3

Запитання 31

Нехай ƒ(х) = х2 - х + 5. Знайти ƒ(-1) + ƒ(0) + ƒ(1)

варіанти відповідей

13

17

16

12

Запитання 32

Дано параболу у = х2. Вкажіть правильні відповідності.

А) перенести на дві одиниці вліво;

Б) на три одиниці вгору;

В) на дві одиниці вниз;

Г) на дві одиниці вправо та три одиниці вниз.

1) у = х2 -2;

2) у = х2 +3;

3)у =(х - 2)2;

4) у= (х + 2)2

5) у = (х+3)2 - 2;

6)у = (х - 2)2 - 3

варіанти відповідей

А - 3; Б -2; В - 1; Г- 5

А-4; Б - 2; В -3; Г -6

А - 4; Б- 2; В - 1; Г -6

А -4; Б - 5; В- 3; Г -5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест