Функція у=х², її властивості та графік

Додано: 10 січня
Предмет: Алгебра, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Як називається функція виду у=х²?

варіанти відповідей

Лінійна

Пряма пропорційність

Квадратична

Обернена пропорційність

Запитання 2

Областю визначення функції у=х² є ...


варіанти відповідей

лише додатні числа

 лише від'ємні числа

 усі числа

усі числа, окрім 0

Запитання 3

Графіком функції у=х² є...


варіанти відповідей

  пряма

 парабола

 гіпербола

крива

Запитання 4

Областю значень функції у=х² є ...


варіанти відповідей

 лише невід'ємні числа

 усі числа

  лише додатні числа

усі числа, окрім 0

Запитання 5

Точку з координатами (0;0) називають ...


варіанти відповідей


 абсцисою параболи


 ординатою параболи

 вершиною параболи

інша відповідь

Запитання 6

Частину параболи називають ...


варіанти відповідей

 прямою

  гіперболою

 віткою

вершиною

Запитання 7

Через які точки проходить графік функції у=х² ?

варіанти відповідей

А(-1;-1)

В(-5;25)

С(1,5;3)

Д(0,3;0,09)

(0;1)

(-3;-9)

Запитання 8

При якому значенні аргументу значення функції у=х² дорівнює 16 ?

варіанти відповідей

-2

0

-4

-8

Запитання 9

Чому дорівнює значення функції, якщо значення аргументу дорівнює 1,2?

варіанти відповідей

1,2

-1,2

1,44

2,4

Запитання 10

Чи можна зробити висновок: якщо точка А(х;у) належить графіку функції

у=х², то і точка В(-х;у) належить цьому графіку?


варіанти відповідей

 так

  ні

  визначити неможливо

не завжди

Запитання 11

Чи перетинає графік функції у=х² пряма у=х-6?

варіанти відповідей

так

не завжди

ні

визначити неможливо

Запитання 12

У яких точках перетинаються графіки функцій у=х² і у=х+2?

варіанти відповідей

(0;2)

(-1;1)

(1;2)

(-2;0)

(2;4)

(3;5)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест