Квантова оптика

Додано: 3 листопада 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 143 рази
8 запитань
Запитання 1


Які сучасні уявлення про природу світла?

варіанти відповідей


Світло не має ні хвильовими, ні корпускулярним властивостями


Світло має властивості частинок (корпускул)

Світло має хвильовими властивостями

Світло має хвильовими і корпускулярним властивостями

Запитання 2

Корпускулярні властивості світла проявляються під час...

варіанти відповідей

дисперсії

 дифракції

фотоефекту

 інтерференції

поляризації

Запитання 3

За якою формулою можна обчислити імпульс фотона...

варіанти відповідей

mc

mc2

hc∕λ

mv2∕2

Запитання 4

Розрахувати частоту коливань у рентгенівської хвилі, якщо її довжина 10-8 м.

варіанти відповідей

 30×1018 Гц

 20×1016 Гц

30×1016 Гц

3×1016 Гц

 20×1018 Гц

Запитання 5

Довжина хвилі рентгенівського випромінювання дорівнює 10–10 м. У скільки разів енергія одного фотона цього випромінювання більша за енергію фотона видимого світла з довжиною хвилі 4·10–7 м?

варіанти відповідей

40

400

0,4

4000

Запитання 6

Як змінюється імпульс фотона при зменшенні довжини хвилі випромінювання?

варіанти відповідей

не змінюється

лінійно зростає

лінійно зменшується

нелінійно зростає

Запитання 7

За якою формулою можна обчислити імпульс фотона?

варіанти відповідей
Запитання 8

Червона межа фотоефекту для даної речовини 682 нм. Обчисліть роботу виходу з речовини. 

варіанти відповідей

3,34 · 10-19 Дж

2,92 · 10-19 Дж

5,33 · 10-19 Дж

6,45 · 10-19 Дж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест