Квантова природа світла. Атомна та ядерна фізика. Тематичний контроль знань.

Тест виконано: 95 разів
26 запитань
Запитання 1

Чому радіоактивні промені небезпечні для живих істот?

варіанти відповідей

 Вони викликають іонізацію, руйнують хімічні зв’язки в білкових молекулах

Вони можуть викликати реакцію поділу ядер атомів

Вони викликають виділення великої кількості теплоти

Вони можуть викликати реакцію термоядерного синтезу в організмі

Запитання 2

З атомного ядра в результаті спонтанного перетворення вилетіло ядро атома Гелію. Який це вид радіоактивного розпаду?


варіанти відповідей

протонний розпад

альфа-розпад

бета-розпад

гама-випромінювання

рентгенівське випромінювання

реакція на швидких електронах

Запитання 3

Відбулося спонтанне перетворення радіоактивного ізотопу Плюмбуму: 82214Pb→83214Bi + -10e

Який це вид радіоактивного розпаду?


варіанти відповідей

альфа-розпад

бета-розпад

гама-розпад

нейтронний розпад

нуклонний розпад

рентгенівський розпад

Запитання 4

Відбувся α-розпад радію 22688Rа . Як при цьому змінився атомний номер Z радію та масове число М?

варіанти відповідей

Z зменшився на 4, М зменшилося на 2

Z зменшився на 4, М зменшилося на 4

Z зменшився на 2, М зменшилося на 2

Z зменшився на 2, М зменшилося на 4

Запитання 5

Відбувся β-розпад ізотопу Гідрогену 31Н. Яке ядро утворилося внаслідок цього розпаду?


варіанти відповідей

11H

12H

24He

23He

01n

Запитання 6

Ядерна реакція спостерігалася в ході бомбардування α-частинками Нітрогену У результаті реакції утворилися протон і ядро деякого елемента. Укажіть правильне рівняння реакції.


варіанти відповідей

А

Б

В

Г

жодне рівняння не підходить

Запитання 7

Яким є період піврозпаду радіоактивного ізотопу, якщо за 12 годин у середньому розпадається 7500 із 8000 атомів?


варіанти відповідей

1 година

2 години

3 години

4 години

5 годин

6 годин

Запитання 8

Найменша маса речовини, що ділиться, за якої може відбуватися ланцюгова ядерна реакція:


варіанти відповідей

маса енергії зв'язку

енергетичний вихід

мінімальна маса

критична маса

Запитання 9

Різниця енергій спокою ядер і частинок до реакції та після реакції:


варіанти відповідей

дефект маси

критична маса

енергетичний вихід

енергія зв'язку

енергетичний баланс

доза випромінювання

Запитання 10

Доза радіоактивного випромінювання вимірюється у таких одиницях:

варіанти відповідей

грей 

кг/м

кюрі 

Кл/с

Джоуль

генрі

Запитання 11

Альфа-промені являють собою потік:

варіанти відповідей

протонів

електронів 

ядер гелію

фотонів

нейтронів

ядер водню

Запитання 12

Найбільшою проникаючою здатністю володіють промені:

варіанти відповідей

альфа

бета 

гама

тета

сігма

лямбда

Запитання 13

Бета-промені являють собою потік:

варіанти відповідей

протонів

електронів 

ядер гелію

фотонів

нейтронів

ядер водню

Запитання 14

Гама-випромінювання являє собою потік:

варіанти відповідей

протонів

електронів 

ядер гелію

фотонів

нейтронів

ядер водню

Запитання 15

Найменшою проникаючою здатністю володіють промені:

варіанти відповідей

альфа

бета 

гама

тета

сігма

лямбда

Запитання 16

Які частки утворюються при розпаді радіонуклідів?

варіанти відповідей

нукліди

електрони

радіони 

іони

протони

нейтрони

ізотопи

Запитання 17

Чи можна прискорити або сповільнити фізичний процес напіврозпаду радіонуклідів?

варіанти відповідей

так

ні

можна при визначених умовах    

Запитання 18

Активність радіонукліду вимірюється у таких одиницях:

варіанти відповідей

грей

кг/м

кюрі   

бекерель

зіверт

бер

Запитання 19

Природний радіаційний фон створюється за рахунок:

варіанти відповідей

космічного випромінювання

випромінювання внутрішніх земних джерел

ядерних вибухів

медичного опромінення 

побутова техніка

Запитання 20

При русі крізь речовину швидка заряджена частка:

варіанти відповідей

не взаємодіє з ядрами атомів

втрачає енергію

збільшує енергію

взаємодіє з електронними оболонками атомів

руйнує молекулярні зв'язки білків

Запитання 21

Доповніть ядерну реакцію:   42Mo93 + протон → 43Tc89 + ?

варіанти відповідей

0n1

50n1

71n1

31n0

Запитання 22

Доповніть ядерну реакцію:   7N14 + нейтрон → ? + протон

варіанти відповідей

6C12

7N14

6C14

7C12

6N12

7N12

Запитання 23

Доповніть ядерну реакцію:  13Al27 + нейтрон → 12Mg27 + ?

варіанти відповідей

1H2

1H3

1H1

0n1

-1e0

2He4

Запитання 24

Одиниця вимірювання енергії зв'язку:

варіанти відповідей

Вт

м/с

а.о.м.

МеВ

Кл/с

Дж

Запитання 25

Якою є кількість електронів в атомі 18Ar22?

варіанти відповідей

18

22

40

4

36

44

Запитання 26

Доповніть ядерну реакцію: 3Li 7 + 1Н2 → ? + нейтрон  

варіанти відповідей

2He4

4Be8

4Li6

0n1

-1e0

1H1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест