Квантові властивості світла. Фотоефект

Додано: 20 березня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 452 рази
11 запитань
Запитання 1

Яке явище лежить в основі роботи сонячних батарей?

варіанти відповідей

Явище заломлення світла.

  

Явище фотоефекту.

Явище поляризації.

Явище відбивання.

Явище дифракції.

  Явище інтерференції.

Запитання 2

Кількість фотоелектронів, що їх випромінює катод за одиницю часу, прямо пропорційна ... світла.

варіанти відповідей

 енергії

інтенсивності

частоті

довжині

активності

Запитання 3

Як називають максимальну довжину світлової хвилі, за якої починається фотоефект?

варіанти відповідей

Крайня межа фотоефекту.

Фіолетова межа фотоефекту.

 Ультрафіолетова межа.

Червона межа фотоефекту.

Інфрачервона межа.

Максимальна межа.

Запитання 4

Чому дорівнює маса спокою фотона?

варіанти відповідей

1 кг

1,6 ⋅10-19кг

0 кг

9,1 ⋅10-31 кг

Запитання 5

Чому дорівнює заряд фотона?

варіанти відповідей

0 Кл

-1,6*10-19 Кл

1,6*10-19 Кл

9,1*10-31 Кл

Запитання 6

Укажіть, що впливає на роботу виходу електрона

варіанти відповідей

імпульс фотона

матеріал поверхні

маса фотоелектрона

 частота випромінювання

Запитання 7

Укажіть явище, в якому виявляються квантові властивості світла.

варіанти відповідей

інтерференція

дифракція

дисперсія

фотоефект

поляризація

Запитання 8

Укажіть НЕправильну відповідь. Максимальна кінетична енергія вибитих промінням електронів ...

варіанти відповідей

 Залежить від частоти світла

Обернено пропорційна до довжини світлової хвилі

Прямо пропорційна до інтенсивності світла

Залежить від роду речовини поверхні, на яку падає світло

Запитання 9

Цинкову пластинку освітлюють по черзі 1)видимим світлом, 2)ультрафіолетовими та 3)рентгенівськими променями. У якому випадку кінетична енергія електронів буде найменшою?

варіанти відповідей

у першому

у другому

у третьому

в усіх випадках буде однаковою

Запитання 10

Встановіть відповідність вченого та його наукового доробку у хвильовій і корпускулярній оптиці

1) Ісаак Ньютон;               а) створив теорію фотоефекту;

2) Олександр Столєтов;  б) відкрив явище фотоефекту;

3) Генріх Герц;                    в) відкрив дисперсію світла;

4) Макс Планк;                 г) дослідив закони фотоефекту;

5) Альберт Ейнштейн;    д) заснував квантову теорію світла.

варіанти відповідей

1-в, 2-б, 3-д, 4-г, 5-а

1-в, 2-г, 3-б, 4-д, 5-а

1-в, 2-д, 3-г, 4-б, 5-а

1-в, 2-а, 3-г, 4-б, 5-д

1-а, 2-в, 3-б, 4-д, 5-г

Запитання 11

Як зміниться робота виходу, при збільшенні довжини хвилі падаючого випромінювання на катод в чотири рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в чотири рази

Зменшиться в чотири рази

Збільшиться в два рази

Зменшиться в два рази

Не зміниться

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест