Квантові властивості світла. Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти. Стала Планка. Енергія та імпульс фотона.

Тест виконано: 309 разів
10 запитань
Запитання 1

Як називається мінімальна кількість енергії, яку може випромінювати система?

варіанти відповідей

Квант

Джоуль

Електроно-вольт

Атом

Запитання 2

Як називається коефіцієнт пропорційності між енергією кванта і частотою коливань?

варіанти відповідей

Стала Больцмана

Стала Планка

Стала Авогадро

Стала Фарадея

Запитання 3

Оберіть вірне твердження

варіанти відповідей

світло випромінюється і поглинається безупинно

світло тільки випромінюється окремими порціями, поглинатись воно не може

світло випромінюється і поглинається окремими порціями, які називають квантами

світло - це певний абсолют

Запитання 4

Знайдіть імпульс фотона, довжина хвилі якого 660 нм.

варіанти відповідей

1⋅10-28 (кг⋅с)/м

1⋅10-29 (кг⋅с)/м

1⋅1029 (кг⋅с)/м

1⋅10-17 (кг⋅с)/м

Запитання 5

Які теорії існували про природу світла?

варіанти відповідей

Хвильова.

Оптична.

Корпускулярна.

Геометрична.

Запитання 6

В чому суть корпускулярно-хвильового дуалізму світла?

варіанти відповідей

Світло проявляє тільки хвильові властивості.

Світло проявляє тільки корпускулярні властивості.

Світло має подвійну природу.

Природу світла неможливо пояснити.

Запитання 7

Яка характеристика світла була важливою для пояснення природи світла?

варіанти відповідей

Яскравість світла.

Колір світла.

Швидкість світла.

Спектральний склад світла.

Запитання 8

Яка швидкість світла в вакуумі?

варіанти відповідей

330000 км/с; 3,3 108 м/с

30000 км/с; 3,3 107 м/с

300000 км/с; 3 108 м/с

30000 км/с; 3 107 м/с

Запитання 9

Квантова оптика розглядає ...

варіанти відповідей

світло як електромагнітні хвилі певної частоти.

поширення, відбивання і заломлення світла, спираючись на хвильову природу світла.

світло як потік частинок - фотонів, що мають енергію, але не мають маси.

поширення, відбивання і заломлення світла, не пояснюючи природу світла.

Запитання 10

За якою формулою можна обчислити імпульс фотона?

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест