Ядерні реакції. Ланцюгова реакція поділу ядер. Термоядерні реакції. Ядерний реактор.

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

1. Захоплення нейтрона ядром Урану може привести до ...

варіанти відповідей

β-радіоактивності


ланцюгової ядерної реакції поділу

утворення трансуранових елементів


β+-радіоактивності

Запитання 2

Ланцюгова ядерна реакція супроводжується виділенням величезної

кількості енергії тому що утворюються ... з більшою .... 


варіанти відповідей

атоми ... питомою енергією зв’язку


ядра ... питомою енергією зв’язку


ядра ... масою


атоми ... масою


Запитання 3

Ядерний реактор — пристрій, призначений для здійснення ... реакції ..., яка ... супроводжується ... енергії і відбувається в ... .


варіанти відповідей

керованої ланцюгової ... поділу, ... завжди .. виділенням ... активній зоні.


ланцюгової ... заміщення, ... завжди .. виділенням ... активній зоні реактора.


керованої ланцюгової ... злиття, ... завжди .. виділенням ... ТВЕЛах


ланцюгової ... розпаду, ... не завжди .. виділенням ... активній зоні реактора


керованої ланцюгової ... поділу, ... завжди .. виділенням ... робочій зоні.Запитання 4

ТВЕЛи ...


варіанти відповідей

регулюють інтенсивність перебігу ядерної реакції


містять ядерне паливо


збагачують уран


Запитання 5

α-випромінювання - це...

варіанти відповідей

швидкі електрони

ядра атомів Гелію

високочастотні електромагнітні хвилі

швидкі позитрони

Запитання 6

Шляхи здійснення ланцюгової ядерної реакції:


варіанти відповідей

збагачення природного урану ізотопом 23592


сповільнення нейтронів

збільшення маси зразка (за рахунок збільшення об'єму);


збагачення природного урану ізотопом 23892


прискорення нейтронів.


Запитання 7

Скільки нейтронів містить ядро атома Алюмінію 1327Аl?

варіанти відповідей

14

13

27

40

Запитання 8

Ланцюгова ядерна реакція не відбувається в природі, тому що  у природному урані більшість ядер є ядрами ..., який ділиться під впливом ... і вторинні нейтрони ... .


варіанти відповідей

Урану-238 ... тільки частини швидких нейтронів... майже не з’являються

Урану-235 ... швидких нейтронів і ... майже не з’являються.


Урану-238 ... повільних нейтронів ... нейтралізуються .


Урану-235 ... повільних нейтронів... нейтралізуються ..Запитання 9

Якщо кількість ядер Урану, що вступають у ядерну реакцію, підтримується на одному рівні - це ...

варіанти відповідей

ланцюгова ядерна реакція

ядерний вибух

керована ланцюгова ядерна реакція поділу

Запитання 10

Для термоядерних реакцій необхідна висока температура щоб легкі ядра набули великі ...  енергії і  подолали сили ...  ядер та зблизились  на відстань, де  діють ...  сили ....


варіанти відповідей

потенціальні ... електричного відштовхування ... ядерні ... притягання.


кінетичні ... електричного відштовхування ...  ядерні ... притягання.


кінетичні ... відштовхування ... атомні ... притягання.


кінетичні ... електричного відштовхування ... атомні ... притягання.


потенціальні ... електричного відштовхування ... атомні ... притягання.


Запитання 11

Знайдіть правильну відповідь:

В ядерній реакції утворюється 2713 Al  + 24 Не→ 01n + ?

варіанти відповідей


1530Р

1531Р


1430Si

1530Si

Запитання 12

Якого позначення бракує в рівнянні ядерної реакції 2555Mn +.... →2655Fe + 01n ?

варіанти відповідей

11Н

  24Не

  1430Si

  714N

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест