Самостійна робота з теми "Ланцюгова ядерна реакція. Атомна енергетика".

Додано: 29 січня
Предмет: Фізика, 9 клас
19 запитань
Запитання 1

Реакція злиття легких ядер у більш важкі, яка відбувається за дуже високих температур (понад 107 °С) і супроводжується виділенням енергії.

варіанти відповідей

а) Радіоактивність                   

б) Ланцюгова ядерна реакція

в) Розщеплення ядра              

 г) Термоядерний синтез

Запитання 2

Скільки води можна підігріти від 0 °С до кипіння за рахунок виділеної енергії при повному розпаду 2,38 г Урану-235? Вважайте, що внаслідок поділу кожного ядра Урану виділяється енергія 3,2∙10-11 Дж, а маса атома Урану-235 дорівнює 3,9∙10-25 кг.

варіанти відповідей

4,6 ⋅ 10-5 кг

0,46 ⋅ 105 кг

46 ⋅ 10-5 кг

4,6 ⋅ 105 кг

Запитання 3

Запишіть рівняння реакції розпаду.

α-розпад:

22688 Ra

варіанти відповідей

22688Ra α24He + 22286Rn

22688Ra β0-1e + 22286Rn

22688Ra α42He + 22286Rn

22688Ra β42He + 222100Fm

Запитання 4

Запишіть рівняння реакції розпаду.

β-розпад: 21482Pb

варіанти відповідей

21482Pb α 0-1e + 21481Bi

21482Pb β42He + 21483Bi

21482Pb β0-1e + 21483Bi

21482Pb α42He + 21483Bi

Запитання 5

Ядерна енергія на АЕС перетворюється безпосередньо:

варіанти відповідей

у теплову

у механічну

у електричну

у світлову

Запитання 6

Пристрій, призначений для здійснення керованої ланцюгової реакції поділу, яка завжди супроводжується виділенням енергії - це...

варіанти відповідей

розщеплення ядра

термоядерний синтез

ланцюгова ядерна реакція

ядерний реактор

Запитання 7

Запишіть рівняння реакції розпаду.

β-розпад: 219At85


α-розпад: 212Bi83

варіанти відповідей

219At854He2+215Bi83; 212Bi830е-1+212Po84

219At850е-1+219Rn86; 212Bi834He4+208Au79

219At850е-1+219Rn86; 212Bi834He2+208Tl81

219At854He4+215Tl81; 212Bi830е-1+212Po84

Запитання 8

Процес, у якому одна проведена реакція викликає подальші реакції такого самого типу.

варіанти відповідей

Радіоактивність

Ланцюгова ядерна реакція

Розщеплення ядра

Термоядерний синтез

Запитання 9

Який прилад застосовують для вимірювання дози радіоактивного випромінювання?

варіанти відповідей

ватметр

амперметр

 вольтметр

 дозиметр

Запитання 10

Ядерний реактор складається.....? Обери правильні варіанти

варіанти відповідей

ядерне паливо

теплообмінник

захисна оболонка

активна зона

регулюючі стрижні

турбіни з лопатями

Запитання 11

Перша керована ланцюгова ядерна реакція була здійснена під керівництвом вченого.....?

варіанти відповідей

Ломоносова

Резерфорда

Фермі

Томсона

Запитання 12

У ході ланцюгової ядерної реакції виділяється велика кількість енергії у вигляді......

варіанти відповідей

тепла

світла

води

ваш варіант

Запитання 13

Якими частинками бомбардували ядро Урану, в результаті якого відбувався поділ ядер?

варіанти відповідей

протонами

електронами

нейтронами

мезонами

Запитання 14

Поділ важкого атомного ядра на два (або три) ядра - осколки поділу, називають....

варіанти відповідей

Розщепленням ядра

Ланцюговою реакцією

Радіоактивністю

Термоядерною реакцією

Запитання 15

Під час розщеплення ядра Урану крім осколків поділу вивільняються певні частинки, які можуть спричинити поділ інших ядер Урану. Ці частинки називають.....

варіанти відповідей

Протонами

Електронами

Нейтронами

Альфа частинками

Запитання 16

Ланцюгова ядерна реакція супроводжується виділенням

варіанти відповідей

Великої кількості радіоактивності

Великої кількості енергії

Великої кількості ядерного палива

Заряджених частинок

Запитання 17

Головна властивість матеріалів, з яких виготовляють регулюючі стрижні ядерного реактора, полягає в тому, що вони:

варіанти відповідей

сповільнюють нейтрони

поглинають нейтрони

випромінюють нейтрони

відбивають нейтрони

Запитання 18

Послідовність операцій із видобування ядерного палива з руди, виготовлення ТВЕЛів, використання ТВЕЛів на атомних електростанціях і подальшого перероблення відходів називається

варіанти відповідей

термоядерною реакцією

ядерним циклом

ланцюговою ядерною реакцією поділу

ядерним перетворенням

Запитання 19

Високі температури під час термоядерних реакцій, тобто великі кінетичні енергії ядер, потрібні для того, щоб подолати сили

варіанти відповідей

електричного відштовхування ядер

магнітного притягування ядер

електричного притягування ядер

ядерних сил

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест