Ландшафт як просторово-цілісна система. Районування природних ландшафтів

13 запитань
Запитання 1

У перекладі з німецької "ландшафт" означає:

варіанти відповідей

земля

природний

краєвид

поверхня

Запитання 2

Природний комплекс (ландшафт) - це:

варіанти відповідей

сукупність компонентів неживої природи на певній території

сукупність компонентів живої природи на певній території

сукупність компонентів природи на певній території

поєднання взаємопов'язаних компонентів природи на певній території

Запитання 3

Основними природними чинниками розвитку ландшафтів є:

варіанти відповідей

сонячна енергія

внутрішня енергія Землі

вивітрювання

робота текучих вод

вулканізм

кругообіг речовин та енергії

Запитання 4

Найбільший природний комплекс Землі:

варіанти відповідей

географічна оболонка

географічний пояс

природна зона

біосфера

Запитання 5

До природних компонентів ландшафтів відносятся:

варіанти відповідей

населені пункти

водосховища

рельєф

рослинність і тваринний світ

гірські породи

клімат

Запитання 6

Оберіть зображення антропогенних ландшафтів:

варіанти відповідей
Запитання 7

Азональним чинником формування ландшафтів є:

варіанти відповідей

геолого-геоморфологічні умови території

рослинність

твариннний світ

 співвідношення тепла і вологи

Запитання 8

Провідним чинником, що визначає різноманітність ландшафтів є:

варіанти відповідей

рельєф

клімат

гірські породи

рослинність

Запитання 9

Найбільшою одиницею районування природних ландшафтів України є:

варіанти відповідей

фізико-географічна країна

фізико-географічна (природна) зона

фізико-географічна провінція

фізико-географічний район

Запитання 10

До фізико-географічних країн на території України відносять:

варіанти відповідей

Південний захід Східноєвропейської рівнини

Українські Карпати

Кримські гори

зону мішаних лісів

степову зону

Запитання 11

На рівнинній території України існують такі природні зони:

варіанти відповідей

мішаних і широколистяних лісів, лісостепу і степу

широколистяних лісів і степу

лісостепу та степу

хвойних лісів, мішаних лісів і степу

Запитання 12

Яка з природних зон України поділяється на підзони? 

варіанти відповідей

степи

мішані ліси

лісостепи

широколистяні ліси

Запитання 13

Який ландшафт належить до антропогенних?

варіанти відповідей

гранітний кар'єр

верхове болото

річкова долина

полонина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест