11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Lazarus_Алгоритми роботи з об'єктами та величинами

Додано: 20 квітня
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 17 разів
20 запитань
Запитання 1


Постійна величина, яка не змінюється в процесі роботи програми це….


варіанти відповідей

константа

змінна

присвоення

порівняння

Запитання 2

Оберіть слова між якими записується команда процедури


варіанти відповідей

begin

esc

end

finish

Запитання 3

Абстрактна назва комірки (коробки) чи декількох комірок пам'яті це…

варіанти відповідей

змінна

константа

присвоєння

Запитання 4

Як називається тип даних «цілі числа (Наприклад - 7, 200, -25)»

варіанти відповідей

Integer

Real

string

Boolean

Запитання 5

Як називається тип даних «дробові числа (Наприклад - 7.25 , 200.3 , -25.885)»

варіанти відповідей

Real

Integer

String

Boolean

Запитання 6

Як називається рядковий тип даних в середовищі програмування?

варіанти відповідей

Integer

String

Real

Boolean

Запитання 7

Яким із способів можна запустити на виконання програму в Lazarus

варіанти відповідей

Натиснути клавішу F9

Натиснути клавішу Alt+F5

Вибравши кнопку Виконати на панелі інструментів

Запитання 8

Оператор (команда) присвоювання:

варіанти відповідей

:=

=

=:

:

Запитання 9

Команда оголошення змінної:

варіанти відповідей

begin

const

and

else

end

var

Запитання 10

Чому дорівнює S після виконання циклу:

     S := 0; For і := 5 To 7 Do S := S+1;

варіанти відповідей

4

3

7

5

Запитання 11

Який з операторів обчислює суму n перших парних чисел 

варіанти відповідей

f := 1; For i := 2 to n Do f := f*i; 

f := 1; For i := 1 To n Do f := f * A; 

f := 0; For i := 1 To n Do f := f +і; 

f := 0; For i := 1 To n Do f := f +і*2; 

Запитання 12

Фрагмент алгоритму, у якому одна або декілька команд можуть виконуватися більше, ніж один раз, називають

варіанти відповідей

розгалуженням

слідуванням

циклом

Запитання 13

Цикл, у якому умова перевіряється після виконання його тіла, називається ...

варіанти відповідей

цикл

цикл з умовою

цикл з післяумовою

цикл з передумовою

Запитання 14

Цикл, тіло циклу якого виконується доти, доки виконується умова, називається ...

варіанти відповідей

цикл з передумовою

цикл з післяумовою

цикл з умовою

цикл

Запитання 15

Як називають цикли, у яких кількість виконуваних повторень відома заздалегідь?

варіанти відповідей

цикли з умовою

цикли з лічильником

цикли з передумовою

цикли з післяумовою

Запитання 16

Чому дорівнює D після виконання циклу:

D := 1;

For і := 1 To 3 Do

D := D*і;

варіанти відповідей

4

6

7

5

Запитання 17

Як описати цикл із лічильником в середовищі програмування?

варіанти відповідей

for i := n to k do <команда>;

while <логічний вираз> do <команда>;

repeat <команди>; until <логічний вираз припинення циклу>;

Запитання 18

Визначте, чому дорівнює S після виконання циклу:

 S := 0;

For і := 1 To 5 Do

S := S+ і;

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

7

4

15

5

Запитання 19

Як описати цикл із передумовою в середовищі програмування?

варіанти відповідей

for i := n to k do <команда>;

while <логічний вираз> do <команда>;

repeat <команди>; until <логічний вираз припинення циклу>;

Запитання 20

Як описати цикл із післяумовою умовою в середовищі програмування?

варіанти відповідей

for i := n to k do <команда>;

while <логічний вираз> do <команда>;

repeat <команди>; until <логічний вираз припинення циклу>;

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест