лексикологія

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Власне українські слова - це слова,  які:

варіанти відповідей

використовуються у мовленні людей певної професії

використовуються у мовленні людей певної місцевості

прижилися в  мові, прийшовши із інших мов

утворилися безпосередньо в українській мові;

Запитання 2

До пасивної лексики належать :

варіанти відповідей

архаїзми, історизми, неологізми;

історизми, загальновживані слова;

неологізми, діалектизми, загальновживані слова

архаїзми, загальновживані слова

Запитання 3

У якому рядку наведено антоніми до фразеологізму як кіт наплакав

варіанти відповідей

як гриби після дощу, по саму зав'язку, велика цяця

бити байдики, робити з мухи слона, задерти носа

наламати дров, п'яте колесо до воза, ніде голці впасти

по саму зав'язку,кури не клюють, як піску морського

Запитання 4

Яким членом речення виступає фразеологізм у реченні Чоловік, сидячи на ганку, лив крокодилячі сльози

варіанти відповідей

присудком

означенням

додатком

обставиною

Запитання 5

Визначте рядок, у якому всі фразеологізми - синоніми

варіанти відповідей

Жити на широку ногу, ні пари з уст, співати дифірамби

Як рак свисне, як горобці занявкають, як півень знесеться

Поливати помиями ,перебиватися з хліба на воду, розпустити язика 

Рукою подати, вибивати дрижаки,під самим носом

Запитання 6

Визначте рядок, у якому всі фразеологізми біблійного походження

варіанти відповідей

Біла ворона, вогнем і мечем, гидке каченя, лавровий вінок

Домоклів меч, сізіфова праця, кинути якір, медовії ріки

Ахілесова п'ята, святе сімейство, гнути спину, мамаєве побоїще

Ноїв ковчег, адамові діти, терновий вінець, блудний син

Запитання 7

Яким членом речення виступає фразеологізм у реченні Багато славних синів лягли кістьми за нашу славну Україну.

варіанти відповідей

присудком

підметом

додатком

обставиною

Запитання 8

Лексикологія - це...

варіанти відповідей

розділ мовознавства, пов'язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних задач;розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів і способи їх творення;


розділ мовознавства, що вивчає лексику(словниковий склад мови);

Запитання 9

Стійкі сполучення слів, які за лексичним значення дорівнюють одному слову або словосполученню -це ...

варіанти відповідей

фразеологізми

синоніми  

неологізми

антоніми

Запитання 10

Стилістично забарвленими є слова:

варіанти відповідей

 А)дідуган, хвалько

 Б)учитель, голова

В)серце, кімната

   Г) вуйко, клітина

Запитання 11

Позначити, у якому рядку всі слова іншомовного походження:


варіанти відповідей

вітряно, борг, доробок, здавна

мішечок, колода, насадження

мотовило, перелік, печеніг

анонс, асиміляція, джем, торт

Запитання 12

Слово ефективний поєднується з усіма словами, ОКРІМ

варіанти відповідей

ліки

методи

трюки

уроки

Запитання 13

Лексичну помилку допущено у рядку

варіанти відповідей

передплата на газети

більша половина учнів

заходи щодо поліпшення

виконати впродовж дня

Запитання 14

Суфікс -ищ має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ:

варіанти відповідей

родовище

вовчище

попелище

сховище

Запитання 15

Омоніми є в реченні:

варіанти відповідей

Той розум не шляхетний, а шляхетський

Князь Костянтин мав талант і талан

Бридкого бруду із холодних душ не змиє навіть і холодний душ

У пеклі наших доль не знаєш сам : ти бранець чи обранець

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест